75 o swyddi newydd i Nantgarw

Cyhoeddwyd

Ddydd Mercher bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn agor canolfan newydd y cwmni dodrefn, Orangebox.

Mae'r cwmni yn agor safle newydd ym Mharc Nantgarw, Nantgarw, Rhondda Cynon Taf, gan greu 75 o swyddi.

Bydd y safle'n cynnwys pencadlys newydd, canolfan gynllunio a ffatri cynhyrchu dodrefn.

Yn ystod y seremoni agoriadol bydd y cwmni'n derbyn Gwobr y Frenhines am Fenter gan Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol.

Mae'r wobr yn cael ei rhoi i fusnesau er mwyn cydnabod llwyddiant ym myd busnes gan roi sylw i lwyddiannau o ran masnach ryngwladol, arloesi a hyrwyddo menter.

Mae gan y cwmni hefyd safleoedd yn Hengoed a Huddersfield, ac mae'n cynhyrchu dodrefn a gweithfannau.

Daw'r safle newydd â nifer y gweithwyr yn ne Cymru i 250.

'Enghraifft wych'

Dywedodd Mino Vernaschi, Rheolwr Gyfarwyddwr Orangebox: "Rydym yn falch iawn o fod yn agor ein safle newydd ym Mharc Nantgarw.

"Mae'r 75 o swyddi ychwanegol sy'n cael eu creu wrth i ni ehangu, yn golygu bod gennym ni weithlu o dros 300.

"Rydym yn gobeithio y bydd y nifer hwn yn cynyddu unwaith yn rhagor, wedi i ni gyflwyno prentisiaethau gwnio a chlustogwaith yng Nghymru."

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Mae cwmniau fel Orangebox, sy'n allforio eu cynnyrch ar draws y byd, yn enghraifft wych o sut all cynnyrch o Gymru werthu'n fyd-eang.

"Maen nhw'n profi llwyddiant yn y farchnad allforio, ac rydw i'n eu llongyfarch ar y llwyddiant hwnnw."