Carwyn Jones: dylai maes awyr 'ganolbwyntio ar deithiau hir'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones y byddai modd lledu'r rhedfa yng Nghaerdydd er mwyn sicrhau bod awyren Airbus A380 yn gallu ei defnyddio.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud y dylai Maes Awyr Caerdydd ganolbwyntio ar deithiau hir yn hytrach na chystadlu gyda Maes Awyr Bryste.

Dywedodd wrth ACau na fyddai'r maes awyr y flwyddyn ariannol hon yn "gwneud colled fel y gwnaeth yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf".

Ond mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi dweud bod sawl agwedd negyddol am y maes awyr a phrinder teithiau newydd.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd y cwmni o'r Almaen, Germanwings, y byddai'n rhoi'r gorau i hedfan rhwng Caerdydd a Dusseldorf yn 2015.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi penderfynu oherwydd nad oedd y daith "wedi cyrraedd disgwyliadau".

'Manteision'

Prynodd Llywodraeth Cymru y maes awyr am £52 miliwn yn 2013 ac mae gweinidogion wedi clustnodi £3 miliwn i'w wario ar ddatblygu teithiau newydd y flwyddyn nesaf.

Yn ystod sesiwn Cwestiynau'r Prif Weinidog ddydd Mawrth dywedodd Mr Jones: "Mae Maes Awyr Bryste wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda theithiau byr a theithiau busnes, felly byddai'n anodd iawn cystadlu gyda Bryste ...

"Ond mae gennym ni fanteision dros Fryste o ran teithiau hir, gan gynnwys hyd y rhedfa, a bod y maes awyr yn weithredol ddydd a nos."

Dywedodd y byddai modd lledu'r rhedfa er mwyn sicrhau bod awyren Airbus A380, yr awyren fwyaf sy'n cludo teithwyr, yn gallu ei defnyddio.

Cynnydd 'aruthrol'

"Dyna ble y bydd ein manteision ni yn y dyfodol," meddai.

Dywedodd fod Llywodraeth Cymru eisiau i fuddsoddwyr preifat brynu cyfranddaliadau yn y maes awyr, a "bod diddordeb" mewn ffurfio partneriaeth rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Yn ôl Mr Jones, mae boddhad teithwyr wedi cynyddu'n "aruthrol" ac ychwanegodd bod gweinidogion yn "optimistaidd iawn am ddyfodol y maes awyr yn y tymor canolig a'r tymor hir."

Straeon perthnasol