Dim angen talu bil ffôn o £15,000

  • Cyhoeddwyd
Osian Rhys Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Osian Rhys Edwards yn wynebu bil o £15,000

Wedi i rywun ddwyn ei ffôn symudol pan oedd ar ei wyliau yn Barcelona roedd athro ysgol gynradd 29 oed o Harlech yng Ngwynedd yn wynebu bil o £15,000.

Ond mae Osian Rhys Edwards wedi dweud wrth BBC Cymru na fydd yn gorfod talu'r bil a'i fod yn disgwyl cadarnhad ysgrifenedig gan gwmni Vodafone.

Roedd Osian a'i ffrindiau ar eu ffordd yn ôl i'r hostel lle oedden nhw'n aros wedi iddyn nhw fod mewn cyngerdd.

Fe aeth y criw ar goll a daeth dyn atyn nhw a gofyn iddyn nhw a oedden nhw angen cymorth. Wedi i'r dyn eu helpu a dangos y ffordd i'r hostel iddyn nhw fe sylwodd Osian fod ei ffôn ar goll.

Dywedodd iddo ffonio Vodafone yn syth, gan egluro ei fod yn Barcelona a bod ei ffôn wedi cael ei ddwyn.

Cafodd gyngor, meddai, i ffonio'r cwmni eto wedi iddo gyrraedd adref er mwyn cadarnhau rhif unigryw y ffôn - yr IMEI.

'Coblyn o sioc'

Pan gyrhaeddodd y criw Gymru fe ffoniodd Vodafone a chafodd wybod nad oedd ei ffôn wedi cael ei ganslo tan ddeuddydd wedi iddo ffonio'r cwmni am y tro cyntaf.

Dywedodd iddo gael "coblyn o sioc" pan gafodd neges destun ychydig wythnosau wedi hynny, yn dweud wrtho bod ei fil diweddara' yn £15,000.

Pan edrychodd yn fanylach ar y bil roedd yn amlwg fod y galwadau drud o fewn pedair awr wedi i'w ffôn gael ei ddwyn.

Yn ôl Osian, roedd y cwmni wedi dweud nad oedd cofnod o'i alwad wreiddiol, a bod eu cofnodion yn cael eu dileu wedi 60 diwrnod.

Yn wreiddiol, roedd Vodafone wedi cynnig cwtogi'r bil o 30% fyddai'n golygu talu £10,500.

Ond bellach mae Mr Edwards wedi cadarnhau bod Vodafone wedi cysylltu ag o, ac na fydd yn rhaid iddo dalu'r bil o £15,000.