BBC Cymru Fyw

Pryder Peta a hwyl yr ŵyl

Published
image copyrightCazzagirl1
image captionMae ceirw'n cael eu defnyddio yn yr orymdaith ers sawl blwyddyn

Mae Peta, corff sy'n ymgyrchu dros drin anifeiliaid yn deg, yn beirniadu Gorymdaith Nadolig Y Bont-faen gan honni eu bod yn greulon gyda cheirw.

Mae cydlynydd ymgyrch Peta, Kirsty Henderson, wedi annog Siambr Fasnach Y Bont-faen i beidio â defnyddio ceirw byw yn eu gorymdaith flynyddol.

Dywedodd Ms Henderson: "Mae defnyddio anifeiliaid fel propiau byw mewn dathliadau fel yma'n gyrru neges anffodus i bobl ifanc."

Yn ei llythyr, mae'n nodi bod prysurdeb canol dref, llawn siopwyr swnllyd a goleuadau llachar, yn gwbl anaddas i geirw.

"Mae nifer o ffyrdd i bobl Y Bont-faen ddathlu'r gwyliau sy'n gwell gydlynu neges y Nadolig yn hytrach na defnyddio anifeiliaid ofnus fel addurniadau Nadolig."

Mewn ymateb, dywedodd Alun John, Siambr Fasnach Y Bont-faen: "Mae ein digwyddiad yn eilaidd i les yr anifeiliaid. Rydym ni'n defnyddio'r un cwmni ers 15 mlynedd ac yn hyderus bod y ceirw'n cael y gofal gorau posib."

Mae Peta yn dweud bod pwysau diangen yn cael ei roi ar anifeiliaid wrth iddynt deithio oriau hir i gyrraedd lleoliadau a bod defnyddio creaduriaid byw fel cefndir deniadol i ddathliadau yn greulon a diangen.

Mae oddeutu 15,000 i 20,000 o bobl yn mynychu Gorymdaith Nadolig Y Bont-faen bob blwyddyn, a bydd y ceirw "yno eto eleni oherwydd nad oes gan y Siambr Fasnach, yr heddlu na Chyngor Sir Bro Morgannwg bryderon bod risg lles y ceirw."