Eithafwyr: AS yn galw am gosbau llymach

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod barbeciw mewn parc ym mis Mehefin lle cafodd poster y Wladwriaeth Islamaidd ei dangos

Fe ddylai Islamwyr eithafol, sy'n ceisio radicaleiddio pobl ifanc, gael eu trin fel pobl sy'n annog plant i bwrpas cam-drin, medd Aelod Seneddol.

Yn gynharach eleni aeth dau ddyn ifanc o Gaerdydd, Nasser Muthana a Reyaad Khan, i Syria ymladd gyda'r Wladwriaeth Islamaidd.

Daw sylwadau Stephen Doughty, Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth, yn ei sgil ei honiadau bod ychydig o eithafwyr yn ceisio radicaleiddio pobl ifanc bregus yn ei etholaeth.

Mae rhaglen BBC Cymru, The Wales Report, yn dweud bod lle i gredu bod trydydd dyn o Gaerdydd, brawd ifanca Nasser, Aseel Muthana, ymysg y 500 o Brydeinwyr sy'n ymladd i'r Wladwriaeth Islamaidd.

'Perthynas â'r heddlu'

Cafodd poster y Wladwriaeth Islamaidd ei arddangos yn ardal Caerdydd o leiaf ddwywaith o fewn y chwe mis diwethaf.

Mae Stewart Owadally, un o drefnwyr Movement for Change, mudiad sy'n ceisio lleihau bygythiad eithafiaeth, yn dweud bod angen datblygu'r berthynas rhwng pobl ifanc a'r heddlu.

"Dwi byth a hefyd yn clywed pobl ifanc yn dweud nad ydyn nhw'n ymddiried digon yn yr heddlu lleol i leisio pryderon," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Yr AS Stephen Doughty

"Mae hynny'n broblem enfawr oherwydd y bobl ifanc sy'n dueddol o wybod beth sy'n mynd 'mlaen - pwy ydi pwy, pwy sy'n ffrindiau â phwy a phwy sydd mewn peryg.

"Mi fyddai pobl ifanc yn siarad â'r heddlu ar y cychwyn yn gwneud gwahaniaeth."

'Llawer o syniadau'

Dywedodd yr AS y dylid datblygu'r berthynas â'r heddlu: "Dwi'n gweithio gyda Movement for Change a'r ieuenctid yn Butetown - bechgyn a merched - wrth geisio taclo eithafiaeth yng Nghaerdydd.

"Mae llawer o syniadau yma am daclo eithafiaeth, syniadau i'r heddlu ac Aelodau Seneddol."

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ei bod hi'n "siom" bod gweithredoedd dau ddyn o Gaerdydd yn creu argraff anffafriol o'r ddinas.

Dywedodd Alun Michael: "Mae'r sefyllfa yng Nghaerdydd yn llawer gwell na'r rhan fwyaf o Gymru a Lloegr.

"Mae'r heddlu'n gwrando ar y bobl ifanc, y bobl ifanc yn cymryd camau i gydweithio gyda'r heddlu. Mae'r ddwy ochr yn siarad â'i gilydd."

Bydd y rhaglen ar BBC1 Cymru heno am 10:35pm.