Cwest: llawfeddyg yn ymddiheuro am drawsblanaidau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dyma oedd trawsblaniad cyntaf Robert Stuart, ond trydydd Darren Hughes

Mae llawfeddyg wedi ymddiheuro ar ôl cwblhau trawsblaniadau wnaeth arwain at farwolaethau dau ddyn.

Dywedodd Argiris Asderakis wrth Llys Crwner Caerdydd ei fod yn "flin iawn" ac yn breuddwydio am gael "troi'r cloc yn ôl".

Bu farw Robert Hughes, 67 o Gaerdydd, a Darren Hughes, 42 o Ben-y-bont ar Ogwr, yn dilyn trawsblaniadau arennau oedd wedi eu heintio gyda llyngyr parasitig all achosi llid yr ymennydd.

Roedd meddygon yn gwybod bod yr organau wedi eu heintio gyda llid yr ymennydd cyn derbyn yr organau.

'Troi'r cloc yn ôl'

Dywedodd Mr Asderakis ddydd Mercher: "Rydw i'n flin iawn am yr hyn ddigwyddodd, dwi'n breuddwydio am gael troi'r cloc yn ôl wrth edrych yn ôl, ond mae edrych yn ôl yn beth gwych i ni gyd."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Argiris Asderakis wnaeth gwblhau'r llawdriniaeth ar y cleifion

Yn gynharach, dywedodd Mr Asderakis, sy'n lawfeddyg ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, bod meddygon yn hyderus na fyddai'r llid yr ymennydd yn cael ei drosglwyddo i'r dynion dderbyniodd yr arennau.

Ond fe wnaeth gyfaddef y byddai'n hoffi gweld pethau'n newid yn y dyfodol.

Dywedodd bod y rhoddwr 39 oed wedi cael triniaeth gwrthfiotigau am bum niwrnod cyn iddo farw, a'i fod "yn debygol y byddai hynny'n sicrhau na fyddai trosglwyddiad yn digwydd".

Er iddo ddweud ei fod yn hyderus wrth wneud y penderfyniad i ganiatáu'r trawsblaniadau ar y pryd, ychwanegodd: "Wrth edrych yn ôl, mewn achosion cymhleth iawn, dylwn geisio cael y cyngor mwyaf arbenigol ar y noson."

Ychwanegodd Mr Asderakis nad oedd yn cofio pwy wnaeth arwyddo'r ffurflen ganiatâd i Darren Hughes, ond ei fod yn sicr nad ei dad, Ian, oedd wedi gwneud.

Dywedodd y llawfeddyg ei fod yn hyderus bod Darren wedi cydsynio i'r llawdriniaeth ei hun.

Organau wedi eu gwrthod

Clywodd y cwest hefyd bod organau eraill y rhoddwr wedi eu gwrthod.

Dywedodd Anthony Clarkson o adran Gwaed a Thrawsblaniadau'r Gwasanaeth Iechyd bod teuluoedd rhoddwyr organau yn cael eu holi am fywydau'r rhoddwyr.

Disgrifiad o’r llun, Cafodd y nematodau eu darganfod yn yr organau gafodd eu trawsblannu

Dywedodd y byddai organau rhywun fu farw o lid yr ymennydd, ond nad oedd meddygon yn gwybod beth oedd achos yr haint hwnnw, yn cael eu cynnig ar gyfer trawsblannu.

Petai meddygon yn sicr o achos yr haint, ni fyddai'r organau yn cael eu cynnig.

Ar ôl i deulu'r rhoddwr gael eu holi, cafodd ei iau, ei galon a'i ysgyfaint eu gwrthod oherwydd ei hanes meddygol.

Roedd gan y rhoddwr hanes "arwyddocaol" o ddefnydd alcohol, ac roedd wedi bod yn yr ysbyty gyda chlefyd melyn.

Ddydd Mawrth, clywodd y cwest bod llyngyr parasitig ar ymennydd Mr Stuart a Mr Hughes, a bod y nematodau hefyd wedi eu darganfod yng nghorff y rhoddwr.

Daeth patholegydd i'r casgliad mai dyna oedd prif achos y llid yr ymennydd a laddodd Mr Hughes.

Cafodd y cwest ei ohirio.

Straeon perthnasol