Dirwy a chostau o £196,000 wedi i glaf ddisgyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Hafod Care Association bledio'n euog i'r cyhuddiad yn Llys y Goron Caerdydd

Mae cwmni cartref gofal wedi cael dirwy o £96,000 a gorchymyn i dalu costau o £100,00 wedi i ddynes farw ar ôl syrthio o ffenest ei llofft yn 2010.

Clywodd y llys bod Olga Llewellyn, 92, wedi disgyn o ffenest ar lawr cyntaf cartref gofal Brocastle Manor ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bu farw o'i hanafiadau.

Daeth ymchwiliad i'r canlyniad nad oedd dyfeisiau i atal ffenestri yn y cartref rhag agor yn rhy bell yn ddigonol.

Fe wnaeth cwmni Hafod Care Association, o Groes Cwrlwys yng Nghaerdydd, gyfaddef un cyhuddiad dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch, a chawson nhw ddirwy o £96,000 a gorchymyn i dalu £100,000 o gostau.

'Risg amlwg'

Daeth ymchwiliad y Gweithgor Iechyd a Diogelwch i'r canlyniad nad oedd dyfeisiau oedd wedi eu gosod ar y ffenestri yn effeithiol.

Dywedon nhw bod modd i bobl eu symud yn rhy hawdd er mwyn agor y ffenestri yn llydan.

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd Janet Viney o'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch y byddai'r digwyddiad wedi cael ei osgoi petai'r cartref wedi gosod dyfeisiau addas.

"Mae disgyn o ffenestri yn risg amlwg yn y sectorau iechyd a gofal," meddai.

"Er enghraifft roedd 21 damwain farwol rhwng 2005 a 2010 ar draws y DU.

"Mae'n hanfodol bod cartrefi gofal yn cymryd y camau i sicrhau bod preswylwyr bregus yn ddiogel."