Agor cwest i farwolaeth plentyn 16 mis oed

  • Cyhoeddwyd
ffermdy
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Edwin yn byw gyda'i deulu mewn ffermdy ger Aberystwyth

Mae cwest wedi'i agor a'i ohirio i farwolaeth bachgen bach yn Aberystwyth.

Yr amheuaeth yw bod Edwin Davies, 16 mis oed o Southgate, wedi marw ar ôl mynd yn sownd yn ei gadair uchel.

Cafodd ei gludo 150 milltir mewn hofrennydd i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, ond ofer oedd ymdrechion meddygon i achub ei fywyd.

Bu farw yn yr ysbyty ar Tachwedd 9.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r farwolaeth ond dydy o ddim yn cael ei drin fel achos amheus.

Fe ddywedodd maer Aberystwyth, Brenda Haines: "Roedd marwolaeth Edwin yn sioc i bawb.

"Mae wedi effeithio ar yr holl gymuned, ond mae pawb yn gefn iddyn nhw ac yn eu cefnogi - fel mam, 'dy chi wir yn teimlo'r boen, mae'n ofnadwy."

Ychwanegodd fod hon "yn ddamwain allai ddigwydd i unrhywun. Mae meddyliau pawb gyda'r teulu."

Disgrifiad o’r llun,
Fe gludwyd y bachgen i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd