Ymgynghori ar ostwng yr oedran pleidleisio

Cyhoeddwyd

Bydd Llywydd y Cynulliad, y Fonesig Rosemary Butler, yn lansio ymgynghoriad ynglŷn â gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru er mwyn caniatau i bobl ifanc 16 oed fwrw eu pleidlais.

Mae hi'n gofyn pam y dylai pobl ifanc 16 oed allu ymuno â'r fyddin, talu trethi neu briodi, ond fethu pleidleisio.

Am y tro cyntaf, cafodd pobl ifanc 16 oed bleidleisio yn y refferendwm ar annibyniaeth Yr Alban ym mis Medi.

Ond mae'r oedran ar gyfer pleidleisio yn etholiadau cynghorau lleol, etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau cyffredinol wedi aros yn 18 oed.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU wythnos ddiwethaf y byddai gweinidogion Llywodraeth Cymru yn derbyn y pŵer i ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer unrhyw refferendwm ar roi'r pŵer i wleidyddion Bae Caerdydd amrywio'r gyfradd treth incwm.

'Dweud eu dweud'

Mae lansiad yr ymgynghoriad, gyda phobl ifanc 11-25 oed, yn cyd-fynd â phen-blwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn 25 oed.

Dywedodd y Llywydd: "Mae hi'n ymddangos i mi bod pobl ifanc 16 oed yn cyfrannu at gyfoeth eu gwlad heb gael yr hawl i ddweud eu dweud ynglŷn â sut dylid gwario'r arian hwnnw.

"Wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd y Llywodraeth yn San Steffan y byddan nhw'n deddfu i sicrhau bod pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn gallu pleidleisio mewn unrhyw refferendwm yn y dyfodol ar ddatganoli pŵer i amrywio trethi i Gymru.

"Felly oni ddylai'r bobl ifanc allu pleidleisio ym mhob etholiad?

"Dyna pam fy mod i'n lansio'r drafodaeth genedlaethol hon gyda phobl ifanc er mwyn darganfod eu barn nhw ar y mater."

Bydd pobl ifanc yn gallu cwblhau arolwg arlein ar wefan 'Dy gynulliad di - dy lais di, dy ffordd di'.

Bydd tîmau o'r Cynulliad hefyd yn ymweld â grwpiau ieuenctid, fel rhan o'r ymgynghoriad chwe mis, ac yn creu pecynnau gwybodaeth er mwyn helpu pobl ifanc i gynnal eu trafodaethau eu hunain.

Bydd 'diwrnod ieuenctid' yn y Cynulliad ym mis Gorffennaf yn ystyried y canlyniadau, a beth ddylai ddigwydd nesaf.