M4: Tagfeydd traffig wyth milltir

Cyhoeddwyd

Mae llif traffig o wyth milltir ar yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd yn sgil gwrthdrawiad rhwng pedwar car yn gynharach heddiw.

Mae'r tagfeydd yn ymestyn o gyffordd 30 ar yr M4, hyd at gyffordd 26 ger Ffordd Malpas. Mae'r tagfeydd hefyd yn effeithio ar yr A48.

Cafodd un lôn allan o dair eu cau o gwmpas 08:00 fore heddiw.

Mae'r lôn bellach wedi ailagor ond dywedodd Traffig Cymru bod effaith ar y ffyrdd debygol o barhau am rai oriau.