Dirwy am ddod â llu o ddrylliau i Gymru

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Awstria wedi derbyn dirwy a dedfryd o ddwy flynedd dan glo wedi ei gohirio - wedi iddo gludo llu o ddrylliau yn ei gar i Gymru.

Roedd Manuel Wallner, 23 oed, wedi cofrestru i gymryd rhan mewn cwrs "amddiffyn personol" yn y Bannau Brycheiniog.

Fe gyrhaeodd ei westy ym mhentre' Llangynidr gyda dryll lled-awtomatig .223, dryll lled-awtomatig Beretta .9mm, 280 rownd o fwledi, cyllill, bwyell, baton, masg nwy, arfwisg a mygydau balaclafa.

Fe gafodd Wallner ei arestio wedi i gyd-aelod ar y cwrs fynegi ei bryder.

Fe ddywedodd y Barnwr Keith Thomas yn llys y goron Abertawe fod "bwlch enfawr yn y trefniadau diogelwch" wedi i Wallner roi gwybod i'r awdurdodau yn Calais fod ganddo arfau yn y car.

Fe gafodd Wallner ei ddedfrydu wedi iddo bledio'n euog i naw cyhuddiad o fod ag arfau anghyfreithlon yn ei feddiant.

Fe gafodd ddefryd o 18 mis wedi ei gohirio, wedi iddo ddweud wrth y barnwr ei fod yn bwriadu dychwelyd adref i Awstria cyn gynted â phosib.

Yn ogystal, mae'n rhaid i Wallner dalu £100 o ddirwy cyn iddo fynd adref.