Cwest cyn-heddwas: Marw o 'ganser ffyrnig'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Glyn Roberts wedi gwella o ganser y prostad pan fu farw o ganser y pancreas, fisoedd wedyn

Yn y cwest i farwolaeth cyn-blismon o Langernyw, mae rheithgor wedi clywed gan ymgynghorydd wroleg, cyfarwyddwr corfforaethol nyrsio a bydwragedd y bwrdd iechyd lleol ac arbenigwr canser.

Bu farw Glyn Roberts o ganser y pancreas yn 2008, fisoedd wedi iddo wella o ganser y prostad.

Fe glywodd y cwest fod Mr Roberts wedi cael gwybod ei fod wedi gwella ym mis Gorffennaf, ond aeth i deimlo'n wael eto ym mis Medi, gan ddioddef o boen yn ei fol a diffyg chwant bwyd.

Wedi iddo fynd at y meddyg teulu fis Hydref, cafod driniaeth niwmonia.

Roedd Mr Roberts yn dal i boeni fod rhywbeth o'i le, felly trefnodd apwyntiad preifat ganol Rhagfyr. Bu farw ddiwedd y mis cyn derbyn unrhyw driniaeth.

'Yn ffyrnig'

Yn 2011, fe dderbyniodd ymchwiliad gan yr ombwdsman nifer o gwynion teulu Mr Roberts, yn cynnwys "nad oedd staff clinigol wedi gallu adnabod pa mor ddifrifol oedd cyflwr y claf" yn y dyddiau cyn ei farwolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.

Yn y cwest, fe ddywedodd y meddyg fu'n trin Mr Roberts, Dr Vaikunran Srinivasan, bod y clefyd laddodd ei glaf yn "ddrwg-enwog am fod yn ffyrnig" ac yn "dawel".

Ychwanegodd Dr Srinivasan - sy'n ymgynghorydd wrolegol - ei fod yn sicr nad oedd y canser yn gysylltiedig â'r clefyd blaenorol, gan y byddai prawf gwaed wedi dangos petai canser y prostad wedi dychwelyd.

Bu cyfarwyddwr corfforaethol nyrsio a bydwragedd bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi tystiolaeth yn y cwest, hefyd.

Yn ôl Angela Hopkins, mae newidiadau wedi eu gwneud i wella gofal yn ysbytai'r bwrdd.

Fe ddywedodd bod y bwrdd wedi ymateb i ofynion yr ombwdsman yn dilyn cwynion gan deulu Mr Roberts yn 2011.

'Anlwc mawr'

Fe glywodd y rheithgor ddatganiad gan yr Athro Pat Pryce, sy'n arbenigwraig canser.

Fe ddywedodd hi nad oedd cysylltiad rhwng y ddau achos o ganser. Ychwanegodd fod Mr Roberts wedi dioddef "anlwc mawr" am iddo ddatblygu dau fath o'r clefyd.

Roedd hi wedi ymchwilio i'r gofal dderbyniodd Mr Roberts wedi iddo fynd at y meddyg teulu yn 2008, gan ddod i'r casgliad fod meddygon wedi ymddwyn yn addas, gan gynnal profion gwaed a gweithio'n gyflym.

Ychwanegodd na fyddai rhai o ganfyddiadau ymchwiliad yr ombwdsman wedi gwneud gwahaniaeth, gan fod gan Mr Roberts ganser ffyrnig.

Mae'r rheithgor nawr yn ystyried eu dyfarniad.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Glyn Roberts yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan