Gweithiwr yn marw mewn ffwrn ddiwydiannol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Alun Catterall, 54 oed, ddau ddiwrnod cyn y Nadolig yn 2010, wedi'r digwyddiad yn ffatri Pyranha Mouldings yn Runcorn

Mae llys wedi clywed bod gweithiwr i gwmni cynhyrchu caiacau yn Swydd Gaer wedi marw wedi iddo ddioddef llosgiadau difriol pan gafodd ei gau, mewn camgymeriad, mewn ffwrn ddiwydiannol.

Bu farw Alun Catterall, 54 oed, ddau ddiwrnod cyn y Nadolig yn 2010, wedi'r digwyddiad yn ffatri Pyranha Mouldings yn Runcorn.

Mae'r cwmni gerbron Llys y Goron Lerpwl wedi ei gyhuddo o ddynladdiad corfforaethol.

Mae dau o gyfarwyddwyr y cwmni, Peter Mackereth o Langollen, a Graham Mackereth o Runcorn, a chontractwr trydanol annibynnol, Paul Keddie o Langollen, yn wynebu cyhuddiadau dan ddeddfau Iechyd a Diogelwch.

Marw o sioc

Mae'r erlyniad yn dweud i weithiwr arall gynnau'r ffwrn, heb sylweddoli bod Mr Catterall wedi mynd fewn iddo er mwyn ei lanhau.

Roedd y drysau wedi cloi yn awtomatig.

Doedd dim modd o ddianc na rhoi gwybod i unrhyw un am beth oedd wedi digwydd.

Clywodd y llys nad oedd unrhyw un yn gallu clywed Mr Catterall oherwydd bod y ffatri'n swnllyd.

Dioddefodd Mr Catterall losgiadau difrifol, a bu farw o sioc.

Dim asesiad risg

Clywodd y llys bod nam ar y ffwrn ar fore'r digwyddiad, a'i fod wedi'i drwsio, ond bod problem hefyd gyda phlastig yn diferu.

Roedd y ffwrn yn cael ei ddefnyddio i fowldio caiacau, ac roedd Mr Catterall wedi mynd mewn iddo er mwyn crafu'r plastig oddi yno.

Ond fe glywodd y llys nad oedd asesiad risg wedi'i gynnal ac nad oedd yna gyfarwyddiadau ysgrifenedig ynglŷn â sut i weithredu'r peiriant.

Roedd y ffwrn wedi ei gynllunio gan gwmni Pyranga Mouldings, gyda'r rhannau ar ei gyfer wedi eu darparu gan gyflenwyr allanol, yn gallu cyrraedd tymheredd o hyd at 280C (536F).

Yn ôl yr erlyniad, roedd y cwmni wedi achosi marwolaeth Mr Catterall drwy esgeulustod dybryd.

Gwadu pob cyhuddiad

Mae cwmni Pyranha Mouldings Ltd, yn wynebu cyhuddiad o ddynladdiad corfforaethol, a dau gyhuddiad dan Adran 2 ac Adran 6 o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Mae'r rheolwr gyfarwyddwr Graham Mackereth, a'r cyfarwyddwr technegol, Peter Mackereth, wedi eu cyhuddo dan Adran 2 o'r un ddeddf.

Mae Paul Keddie wedi ei gyhuddo dan Adran 3 o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Mae'r diffynyddion yn gwadu pob cyhuddiad.

Mae disgwyl i'r achos barhau am hyd at bum wythnos.