Cymru'n galw buddsoddwyr y byd mewn cynhadledd

Gan Ellis Roberts
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Celtic Manor
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yn y Celtic Manor, lle daeth arweinwyr gwledydd Nato at ei gilydd ym mis Medi

Os oedd uwch gynhadledd NATO yn y Celtic Manor yn ddigwyddiad o bwysigrwydd byd-eang ym mis Medi - fe allai'r gynhadledd sy'n cael ei chynnal yno yn ddiweddarach fod yn bwysicach i Gymru, gan mai'r nod ydy denu rhagor o fusnesau o dramor yma.

Toyota, Ford, Sony, General Dynamics a GE yw rhai o'r enwau sydd wedi eu denu yma'n barod - cwmnïau sydd wedi penderfynu dod â rhyw faint o'u gwaith i Gymru.

Ond mae rhannau helaeth o orllewin Cymru a'r Cymoedd yn gymwys ar gyfer y lefel uchaf o gymorth gan yr Undeb Ewropeaidd - yr arian sy'n mynd i'r rhanbarthau tlotaf - arian y mae Cymru ar fin ei gael am y trydydd tro.

Mwya' o fusnes y bydd modd ei ddenu o'r gynhadledd yn y Celtic Manor felly, gorau oll.

10,000 o swyddi

Yn 2013/14 fe ddenodd Cymru 79 o brosiectau o dramor, gyda'r rheiny'n creu, neu'n gwarchod, dros 10,000 o swyddi.

Mae 'na le i fod yn obeithiol - yn ôl Llywodraeth Cymru mae cwmnïau tramor yn creu mwy o swyddi yma nag ar unrhyw adeg yn ystod y 30 mlynedd ddiwetha'.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni CGI eisoes wedi penderfynu buddsoddi yn ne Cymru

Un o'r cwmnïau hynny ydy CGI, fydd, dros y pum mlynedd nesa, yn creu 600 o swyddi newydd ym Mhen-y-bont, ym maes cyfrifiaduron a thechnoleg gwybodaeth.

Bydd Llywydd y cwmni hwnnw ym Mhrydain yn un o'r siaradwyr yn y Celtic Manor heddiw.

Fe fydd 'na hefyd gynrychiolwyr o Raspberry Pi - sy'n gwneud cyfrifiaduron ym Mhencoed - a'r rheiny ddim mwy na'ch cerdyn banc.

Ddydd Iau fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion dros 1,000 o swyddi newydd, ond doedd yr un o'r rheiny yn rhannau gorllewinol Cymru - y llefydd hynny sy'n tueddu i gael eu hamddifadu o'r buddsoddiadau mawr.

Bydd dros 150 o fuddsoddwyr ac arweinwyr busnes yn y Celtic Manor.

Mae'n gyfle i ni estyn croeso iddyn nhw - a chroesawu'r hyn y gallen nhw ei gynnig i Gymru hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae adennydd awyrennau yn cael eu hadeiladu ar y safle ym Mrychdyn

Yn y cyfamser, mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cwmni Airbus ym Mrychdyn yn derbyn £8.1m i'w wario ar hyfforddiant.

Cafodd y cwmni gefnogaeth am y tro cyntaf yn 2009, a bydd yn parhau am bum mlynedd arall.

Y bwriad yw rhoi'r hyfforddiant y mae'r gweithlu ei angen i "fanteisio ar fuddsoddiad Airbus mewn technoleg newydd ar y safle".

Dywedodd Carwyn Jones: "Bydd y cyllid yn helpu i ddiogelu swyddi ym Mrychdyn a sicrhau ein bod ni'n parhau ar flaen y gad gyda thechnoleg newydd mewn marchnad fyd-eang sy'n hynod gystadleuol."