Cyngor Caerdydd i ymgynghori ar doriadau o £48m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Caerdydd

Mae cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno i ymgynghori gyda'r cyhoedd ar gynllun i arbed dros £48m y flwyddyn nesaf.

Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ddydd Gwener, ac yn para am saith wythnos cyn i'r cyngor llawn benderfynu'n derfynol ddiwedd mis Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchley, aelod cabinet gwasanaethau corfforaethol a pherfformiad, fod y cyngor yn wynebu "pwysau ariannol mwy nag erioed".

Un cynnig yw cynnydd o 5% i'r dreth cyngor. Fe allai cinio ysgol godi 20 ceiniog y dydd, punt yr wythnos ar gyfer pob plentyn, ac fe allai'r sbwriel, yn enwedig y biniau du, gael ei gasglu'n llai aml.

Diswyddiadau posib

Mae'n bosib y bydd grant y cyngor i Theatr y Sherman yn dod i ben.

Bydd ymgynghoriad hefyd gydag undebau, gan fod disgwyl diswyddiadau posib.

Ynghynt y mis hwn pan oedd sôn am doriadau rhybuddiodd undeb y byddai hyn yn arwain at "ganlyniadau difrifol".

Roedd trefnydd rhanbarthol undeb Unsain, Steve Belcher, wedi dweud y byddai pobl yn ddig oherwydd hyd a lled y toriadau.