Ched Evans: dim hyfforddi gyda Sheffield

Cyhoeddwyd

Mae clwb pêl-droed Sheffield United wedi tynnu'n ôl y cynnig i Ched Evans hyfforddi gyda'r tîm.

Fe wnaeth y clwb benderfynu gadael i Evans, gafodd ei garcharu am dreisio dynes yn 2012, i hyfforddi gyda'r tîm ar ôl cael ei ryddhau.

Ond roedd llawer wedi beirniadu'r penderfyniad, gan gynnwys yr athletwraig Jessica Ennis-Hill, a sawl un o noddwyr y clwb.

Dywedodd y clwb bod y feirniadaeth wedi eu gorfodi i ail-feddwl.

"Mae Sheffield United wedi penderfynu i dynnu yn ôl y cynnig i gyn chwaraewr, Ched Evans, ddefnyddio cyfleusterau'r clwb er mwyn hyfforddi, fel oedd y bwriad," meddai datganiad.

"Fe wnaeth y clwb dderbyn cais gan Gymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol i adael i Ched Evans hyfforddi.

"Mae'r ymateb i hyn wedi bod ar raddfa nad oedd modd ei disgwyl pan wnaed y cyhoeddiad."

Straeon perthnasol