Bill Marlow yw Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2014

  • Cyhoeddwyd
Bill Marlow

Mae Bill Marlow wedi ei enwi yn Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2014, am ei waith gyda Chlwb Cyfeiriadu Canolbarth Cymru.

Yn gyn athro, mae wedi bod yn rhan o'r clwb ers 24 o flynyddoedd, ac mae'n trefnu a hyrwyddo digwyddiadau i aelodau a 42 o ysgolion lleol.

Fe wnaeth 1,200 o ddisgyblion gymryd rhan mewn digwyddiadau gafodd eu trefnu ganddo'r llynedd.

"Doedd gen i ddim syniad mod i wedi ennill ond mae'n wych, mae wir yn," meddai.

"Mae'n hyfryd bod y gamp yma, sydd ddim yn cael llawer o gyhoeddusrwydd, ac ein clwb yn cael y fath gydnabyddiaeth.

"'Dwi wrth fy modd gyda chyfeiriadu a dwi am i eraill ei fwynhau."

'Haeddiannol'

Dyma'r 11eg tro i Wobr Arwr Tawel BBC Cymru gael ei chynnal, gyda'r bwriad o gydnabod cyfraniadau pwysig gan unigolion i chwaraeon ar lawr gwlad.

Cafodd Clwb Cyfeiriadu Canolbarth Cymru ei sefydlu yn 1989, ac mae'n cynnig cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu.

Mae Bill yn helpu i gynnal digwyddiadau drwy'r flwyddyn yng ngogledd Ceredigion a Phowys.

Yn ol cadeirydd y clwb, Gabriella Walsh, mae Bill yn haeddu ennill y wobr.

"Mae'n un o'r bobl sy'n gweithio'n galed y tu ol i'r llenni, yn rhoi oriau o'i amser yn wirfoddol," meddai.

"Mae Bill wedi gwneud gymaint o ymdrech dros y blynyddoedd ac wedi gwneud sawl rôl wahanol yn y clwb."