Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwrthod uno gyda Merthyr

Cyhoeddwyd

Mae cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gwrthod cynnig i uno yn wirfoddol gyda Chyngor Merthyr Tudful.

Yn dilyn cyfarfod brys cafodd llythyr ei baratoi i weinidog llywodraeth Cymru, Leighton Andrews, yn esbonio eu rhesymau am wrthod y cynnig.

Bydd trafodaethau rhwng arweinwyr y cynghorau yn mynd yn eu blaen yr wythnos nesaf, a'r cyngor llawn yn ystyried y llythyr.

Mae angen i'r cynghorau ymateb i gynigion llywodraeth Cymru i uno yn wirfoddol erbyn Tachwedd 28.

Mae posib y gall cynghorau Merthyr Tudful a Chaerffili uno.

Dywedodd arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ei fod wedi cael "trafodaethau positif" gyda Chyngor Caerdydd am rannu rhai gwasanaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan nad oedd yn glir y byddai uno gyda Merthyr Tudful yn arbed unrhyw arian.