Digwyddiad: Dau mewn cyflwr difrifol

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn a dynes mewn cyflwr difrifol wedi digwyddiad yng Nghasnewydd nos Iau.

Fe gafodd yr heddlu eu galw i Heol Beaufort am 1750.

Pan gyrhaeddon nhw, fe ddaeth swyddogion o hyd i ddynes gydag anafiadau allai beryglu ei bywyd.

Gerllaw, fe ddaethon nhw o hyd i ddyn gydag anafiadau tebyg.

Mae'r ddau wedi eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent, lle mae'n nhw'n parhau i fod mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Mae'n debyg fod y ddau yn adnabod ei gilydd.

Nawr, mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad. Dylid cysylltu â'r heddlu ar 101 a nodi'r cyfeirnod 364 20/11.