Agor a gohirio cwest i farwolaeth bardd

Cyhoeddwyd

Mae cwest i farwolaeth y bardd, Anne Jackson wedi ei agor a'i ohirio.

Fe gafodd Mrs Jackson - oedd hefyd yn athrawes ysgrifennu creadigol - ei chanfod wedi ei thrywanu yn ei bron a'i gwddf yn ei chartref ym Mrynbuga ddechrau'r mis.

Fe glywodd Llys Crwner Casnewydd fod yr heddlu wedi dod o hyd i'w chorff ar lawr y lolfa, cyn i barafeddygon gadarnhau ei bod wedi marw.

Mae Timothy Jackson, 48 oed o Sheffield, wedi ei gadw yn y ddalfa a'i gyhuddo o'i llofruddio.

Roedd Mrs Jackson yn ysgrifennu cerddi dan yr enw Anne Cluysenaar.

Straeon perthnasol