'Mae Cymru'n ôl' medd Cameron

Cyhoeddwyd

Wrth iddo gyhoeddi cytundeb i drydaneiddio'r rheilffordd yn ne Cymru, mae David Cameron wedi rhoi araith mewn cynhadledd yng Nghasnewydd.

Mae'r cytundeb wedi rhoi diwedd ar wyth mis o anghydfod rhwng llywodraethau'r DU a Chymru - ynglŷn â phwy ddylai dalu am y gwaith.

Fe fydd y prosiect yn canolbwyntio ar y rheilffordd rhwng Llundain ac Abertawe, yn ogystal â rhannau o reilffordd y cymoedd.

Yn rhan o'r cyhoeddiad, aeth y Prif Weinidog i'r Uwch-gynhadledd Fuddsoddi yn y Celtic Manor.

Meddai David Cameron: "Mae Cymru'n ôl."

"Dyw pobl ddim dimond yn meddwl am Sir Benfro a mynd ar eu gwyliau - mae'n nhw'n meddwl am ynni arloesol.

"Nid dim ond rygbi sydd yng Nghaerdydd - mae 'na ddiwydiant aerofod a chyllid yno.

"Mae 'na fusnesau cyfrifiadurol gwych yn Eryri, a'r dechnoleg ddiweddara' yng Nghaerffili.

'Cymru newydd'

"Dyma'r Gymru newydd, y Gymru 'dy ni am i'r byd ei gweld.

"Os edrychwch chi o gwmpas, mae pobl yn hedfan o Berlin i Bangkok mewn awyrennau â rhannau ohonynyt wedi eu creu ym Mrychdyn.

"Mae'n lluoedd arfog ni'n defnyddio offer radio sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghaerffili.

"Wir, o gopa'r Alban i flaen troed Cernyw, mae pobl yn gwario arian sy'n cael ei fathu yn Llantrisant yn y Bathdy Brenhinol.

"Felly, mae Cymru'n gwneud yn union beth sydd ei angen, sef cynhyrchu pethau, a'u gwerthu'n fyd-eang."

Straeon perthnasol