Cymru yn y 70au / Wales in the 70s

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi'n adnabod y stryd fawr hyn o'r 70au? Yr ateb ar ddiwedd yr oriel // Do you recognise this Welsh main street? Answer at the end of this gallery
Disgrifiad o’r llun,
Max Boyce yn paratoi i fynd ar y llwyfan // Max Boyce prepares to take to the stage
Disgrifiad o’r llun,
Hysbyseb cyfrifiadur cynnar // An early computer advertisment
Disgrifiad o’r llun,
Richard Burton ac Elizabeth Taylor yn ymddangos ar Frost In America yn 1970 // Burton and Taylor appear on Frost In America in 1970
Disgrifiad o’r llun,
Cofio hwn? Beic y Chopper // Remember this? How many of you narrowly escaped death on a Chopper?
Disgrifiad o’r llun,
Caryl Parry Jones yn edrych yn ddiniwed iawn // A fresh faced Caryl Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Camera teledu lliw y BBC yn 1972 // A BBC Colour Television camera in 1972
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o'r gyfres 'Fo a Fe' gyda Ryan Davies a Guto Roberts // A scene from the Welsh language sitcom 'Fo a Fe' with Ryan Davies and Guto Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Ffôn modern o'r oes // A cutting edge, modern 1970s phone
Disgrifiad o’r llun,
Shirley Bassey: 'sdim angen dweud mwy! // Shirley Bassey, enough said!
Disgrifiad o’r llun,
Dillad y cyfnod // Clothes of the period
Disgrifiad o’r llun,
Sawl un ohonoch chi oedd yn berchen ar un o rhain? // How many of you owned one of these?
Disgrifiad o’r llun,
Neu un o'r rhain? // Or one of these?
Disgrifiad o’r llun,
Neu'r gêm hon? // Or this game?
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r setiau teledu symudol cyntaf o 1970 // One of the first portable TVs from 1970
Disgrifiad o’r llun,
Mici Plwm a'i ddisgo teithiol // Mici Plwm and his travelling disco
Disgrifiad o’r llun,
Blas ar gylchgronau a ffasiynau'r cyfnod // A range of the magazines and fashions of the period
Disgrifiad o’r llun,
Faint o'r gloch yw hi? Arhoswch eiliad, a daliwch hwn! // What's the time? I'll tell you now... could you just hold this?
Disgrifiad o’r llun,
Rhys Mwyn a'r Anhrefn: pyncs Cymraeg y 70au // Rhys Mwyn, and the Anhrefn: the Welsh language's most high profile punk group
Disgrifiad o’r llun,
Car eich breuddwydion o 1972? // The car of your dreams from 1972?
Disgrifiad o’r llun,
Dyma sut oedd dyn cyffredin yn gwisgo yng Nghymru? // Is this how most men in Wales dressed?
Disgrifiad o’r llun,
Ryan a Ronnie yn 1970 // Ryan and Ronnie: Wales' most successful double act in 1970
Disgrifiad o’r llun,
Cofio'r rhain? // Remember the Test Card?
Disgrifiad o’r llun,
A'r Stryd fawr? Heol y Frenhines, Caerdydd // That main street? Well it was Queen Street, Cardiff