Wynebu Her yr Haka

Cyhoeddwyd

Yn ei flog wythnosol i Cymru Fyw, y gohebydd rygbi Gareth Charles sy'n trafod gobeithion Cymru y penwythnos yma yn erbyn pencampwyr y byd, Seland Newydd.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Richie McCaw, a fydd yn capteinio y Crysau Duon am y 100fed tro y penwythnos yma

Hud y Crys Du

Beth sy'n gwneud y Crysau Duon mor arbennig? Cwestiwn sydd wedi'i ofyn droeon ar hyd y blynyddoedd a phetawn i'n gallu cynnig ateb terfynol byddwn i wedi gwneud fy ffortiwn! Gor-symleiddio llwyr yw dweud "Agwedd a Gallu" ond dyna'r sail, a mae cwpwl o ddigwyddiadau dros yr wythnosau dwetha' wedi agor cwr y llen ar holl feddylfryd tîm gorau'r byd.

Wrth holi Warren Gatland yr wythnos hon fe adroddodd e stori ddadlennol iawn. "Rwy'n cofio'n iawn ar fy nhaith gyntaf gyda'r Crysau Duon, mewn cyfarfod gyda chwaraewyr hŷn, un o'r chwaraewyr yn dweud y geiriau na anghofia i byth 'Mae'n well peidio bod yn All Black na bod yn All Black gwael'."

Chafodd Gatland byth y fraint o ennill cap llawn er iddo wisgo'r crys du ddwy ar bymtheg o weithiau - gan gynnwys sgorio cais yn erbyn Abertawe yn Sain Helen yn 1989. Doedd dim modd symud y capten Sean Fitzpatrick, dim hyd yn oed am eiliad - rhag ofn!

Disgrifiad o’r llun,
Un o fawrion y Crysau Duon fydd ddim yn chwarae y penwythnos yma, Dan Carter

Tan y funud olaf

Dyna'r agwedd sy'n rhoi'r hunangred gynhenid ym mhob un sy'n gwisgo'r crys du enwog - eu bod yn haeddu bod yno am mai nhw yw'r gorau, ond does ganddyn nhw ddim hawl aros yno heb y gwaith caled angenrheidiol. Law yn llaw â hynny mae lefel sgiliau rhyfeddol a'r clirdeb meddwl i'w defnyddio beth bynnag y sefyllfa yn y gêm.

Does ond rhaid meddwl am y gêm yn Iwerddon hydref dwetha', Awstralia yn yr haf lle enillon nhw gemau yn yr eiliad olaf, neu un digwyddiad ar y daith hon.

Yn Twickenham bythefnos nôl roedd y cloc ar 68.07 pan daflodd Keven Mealamu mewn i linell ryw bymtheg metr mewn i hanner Lloegr. Fe'i daliwyd gan Liam Messam ac yna 21 cymal yn ddiweddarach â'r bêl wedi'i thrafod 52 o weithiau gan y Crysau Duon heb i'r Saeson ei chyffwrdd fe blymiodd Charlie Faumuina drosodd am gais a'r cloc ar 71.00. A hyn i gyd pan oedd hi'n stido bwrw - anhygoel!

Ffynhonnell y llun, Inpho
Disgrifiad o’r llun,
Ryan Crotty yn cipio buddugoliaeth yn erbyn Iwerddon y llynedd yn y funud olaf

Mewn undod mae nerth

Doedd dim rygbi disglair - dim bylchu pert na churo dyn gyda phas neu wrth ochr-gamu. Dim sêr, dim arwyr, dim ond rheolaeth lwyr. Pawb yn barod i wneud yr hyn oedd ei angen a phawb yn awyddus i wneud cyfraniad er mwyn y tîm.

Yn y 41 gêm gyda Steve Hansen wrth y llyw maen nhw wedi ennill 37, cael dwy gyfartal a cholli ond dwy. Maen nhw wedi cymryd y gêm i lefel arall. Dyna pam byddai buddugoliaeth i Warren Gatland yn meddwl bron gymaint ag ennill cap ond mae arna i ofn mai dal i wylio o'r fainc, edmygu a breuddwydio bydd e.

Disgrifiad o’r llun,
Goygfa fydd yn aros am y Cymry y penwythnos yma, yr Haka

Gallwch glywed y cyfan yn fyw ar Camp Lawn ar Radio Cymru neu ei wylio ar Clwb Rygbi ar S4C. Mae'r ddwy raglen yn dechrau am 17:00.