Hiliaeth: Cyhuddiad Vincent Tan

  • Cyhoeddwyd
Vincent Tan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dave Whelan a Malky Mackay wedi gwrthod ymateb i sylwadau Vincent Tan

Mae perchennog clwb pêl-droed Caerdydd, Vincent Tan, wedi cyhuddo Dave Whelan a Malky Mackay o fod yn hiliol.

Mae'r dyn busnes wedi beirniadu Whelan o wneud sylwadau dirmygus am Iddewon a defnyddio gair dilornus am bobl o'r dwyrain pell mewn cyfweliad gyda phapur newydd.

Gwadodd Whelan gyhuddiad o hiliaeth, ond dywedodd Tan: "Dwi'n credu iddo sarhau urddas holl Iddewon a phobl Tsieineaidd."

Yn ogystal, mae Tan wedi cyhuddo cyn-reolwr Caerdydd, Malky Mackay, o'r un peth.

Mae Mackay yn destun ymchwiliad gan yr FA yn sgil cyhuddiadau iddo wneud sylwadau hiliol, rhywiol a homoffobaidd mewn negeseuon testun ac e-byst tra'n gyflogedig gan glwb Caerdydd.

Ymddiheurodd Mackay a gwadodd ei fod yn hiliol, ond dywedodd Tan, a ddiswyddodd Mackay llynedd, bod ei benodi'n rheolwr i dîm Wigan yn gamgymeriad.

"Dyma gadeirydd hiliol yn cyflogi rheolwr hiliol", dywedodd Vincent Tan.

"Gobeithio na fydd dau ddyn hiliol yn Wigan yn cynyddu i 2,000 neu 20,000 o bobl hiliol."

Gwrthododd Whelan a Mackay ymateb i sylwadau Tan.