Bachgen o'r Bala ar goll

  • Cyhoeddwyd
Brandon Lee Deacon

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bod bachgen 17 oed o'r Bala ar goll.

Cafodd Brandon Lee Deacon ei weld yn y Bala am tua 5:30 brynhawn dydd Iau, 20 Tachwedd.

Mae gan y bachgen wallt byr, brown tywyll a llygaid glas. Cafodd ei weld diwethaf yn gwisgo trowsus tracsiwt llwyd, siwmper lwyd, côt lwyd gyda thrim gwyrdd ac esgidiau Nike glas. Roedd hefyd yn cario bag coch.

Dywedodd yr arolygydd Dewi Jones: "Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth am leoliad Brandon."

Credir ei fod yn ardal Bala ond mae ganddo hefyd gysylltiadau â Wrecsam.

Dylai unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw'r heddlu ar 101.