BBC Cymru Fyw

Tân: Difrod i Bont Briwet

Published
image captionMae mawr oedi wedi bod ar gwblhau'r gwaith adeiladu ar Bont Briwet
Mae cwt a goleuadau traffig wedi eu difrodi yn dilyn tân ger Bont Briwet ym Maentwrog dros nos.
Dywedodd yr heddlu i dri arwydd rheoli'r ffyrdd hefyd gael eu dwyn.
Cafodd Gwasanaethau Tan ac Achub Gogledd Cymru eu galw am 23:36 yn dilyn adroddiadau bod cwt pren ym Maentwrog ar dân.
Mae'r rheoliadau ffyrdd wedi eu gosod yn sgil cynnydd mewn traffig ar y ffordd rhwng Maentwrog a Llandecwyn wrth i waith adeiladu pont newydd yn lle yr hen Briwet dros yr afon Dwyryd fynd yn ei flaen.
Yn y gorffennol, mae trigolion lleol wedi lleisio cwynion am yr oedi sydd wedi bod wrth adeiladu'r bont.
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Gallwn gadarnhau fod cwt safle a goleuadau traffig dro ar gyfer y system confoi dros dro rhwng Maentwrog a Llandecwyn wedi eu difrodi yn ddifrifol neithiwr.
"Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi eu hysbysu ac maent yn ymchwilio i'r mater fel achos posib o losgi bwriadol.
"Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau llif diogel o draffig, gydag arwyddion rhybudd ac arwyddion cyflymder 40mya yn eu lle nes gellir ail-gyflwyno'r system gonfoi."
Mae ymchwiliad i achos y tân yn mynd yn ei flaen gyda'r heddlu'n apelio am wybodaeth ar 101.

Straeon perthnasol

  • Protest ar oedi pellach Pont Briwet