Lee Dwyer yn ddi-euog o achosi marwolaeth darlithydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Eifion Hughes ei hun yn gaeth rhwng y fan a wal cymdeithas adeiladu Britannia ym Mangor.

Mae gyrrwr fan a redodd i ffwrdd ar ôl iw gerbyd rowlio i mewn i adeilad a lladd dyn 84-mlwydd-oed a oedd yn cerdded ar ochr y ffordd yng Ngwynedd, wedi cael ei glirio o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Roedd Lee Dwyer, 31, o Swydd Gaerhirfryn, wedi cael ei gyhuddo o fethu codi'r brêc llaw yn ddigon uchel er mwyn atal y fan rhag symud i lawr yr allt ym Mangor.

Gwadodd Dwyer iddo achosi marwolaeth Eifion Wyn Davies Hughes ym mis Awst y llynedd drwy yrru'n ddiofal.

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun, Eifion Hughes wedi bod yn briod am 54 mlynedd

Fe ddaeth Mr Hughes yn gaeth yn erbyn wal cymdeithas adeiladu wrth i'r fan rowlio.

Bu farw Mr Hughes chwe diwrnod yn ddiweddarach.

Wrth roi tystiolaeth yn Llys y Goron Caernarfon, dywedodd Dwyer, tad priod gyda dau o blant o Darwen, wrth ei gyfreithiwr Michael Whitty: "mi godais y brêc llaw nes ei fod yn teimlo'n gadarn.

"Yna rhoddais y gêr yn niwtral ar ôl diffodd yr injan, cefais fy nysgu gan fy hyfforddwr gyrru i roi y cerbyd yn niwtral bob tro wrth diffodd yr injan."

Pan ddychwelodd i'r fan, sylweddolodd fod y cerbyd wedi symud.

Clywodd y rheithgor fod y cerbyd wedi aros yn ei le am ddau funud a 35 eiliad cyn rhowlio i mewn i'r pensiynwr oedd yn cerdded ar yr union bryd i'r fan symud.

Roedd Mr Hughes wedi ymddeol o fod yn ddarlithydd yng Ngholeg Normal, Bangor ac roedd wedi bod yn briod ers 54 o flynyddoedd.