Cyngor i drosglwyddo cwmni dawns i elusen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, dawns powys

Mae cwmni dawns sydd wedi bod yn cael ei redeg gan Gyngor Powys ers 35 mlynedd yn cael ei drosglwyddo i ymddiriedolaeth elusennol mewn ymgais i arbed arian.

Bydd Dawns Powys yn cael eu cymryd drosodd gan fudiad corfforedig elusennol newydd (CIO) a bydd yn cael ei redeg gan ei fwrdd rheoli.

Dywedodd y cyngor: "fe fydd y cwmni, sy'n cael eu hariannu'n bennaf gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn gallu gweithredu'n fwy hyblyg o dan y drefn newydd."

Bydd bwrdd o ymddiriedolwyr yn cael eu dethol er mwyn rheoli'r elusen.

Dywedodd Cyngor Powys fod y penderfyniad i allanoli'r cwmni dawns cymunedol, sy'n cynnal dosbarthiadau a chlybiau dawns, yn ymgais ehangach i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol.

Mae'r cyngor yn dweud y byddai'n parhau i gefnogi'r gwasanaethau dawns am gyfnod, ond bydd hynny yn llai o gost iddynt nag yw ar hyn o bryd.

Y gobaith yn y pen draw yw i'r sefydliad, a leolir yn Llandrindod, ddod yn llai ddibynnol ar arian y cyngor a byddant yn ceisio am gyllid allanol i sicrhau eu bod yn gynaliadwy yn y tymor hir.

Dywedodd Amanda Griffkin, rheolwr Dawns Powys, fod y newid yn "llawn cyfleoedd cyffrous", a fyddai'n caniatáu i'r gymuned i fod yn fwy o ran o waith cynllunio a chyflawni'r cwmni ar gyfer y dyfodol.