BBC Cymru Fyw

Cynghorau: 'Dechrau deffro' i effaith uno

Published
image captionDywedodd Leighton Andrews ei fod yn disgwyl i fwy o gynghorau gyflwyno cynlluniau i uno'n wirfoddol cyn y dyddiad cau ddydd Gwener.
Mae'r gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi dweud bod cynghorau'n "dechrau deffro" i'r ffaith y bydd uno yn achosi newid sylweddol a pharhaol.
Dywedodd ei fod yn disgwyl i fwy o gynghorau gyflwyno cynlluniau i uno'n wirfoddol cyn y dyddiad cau ddydd Gwener.
Ym mis Ionawr, roedd y Comisiwn Williams wedi argymell y dylid lleihau'r nifer o gynghorau o'r 22 presennol i gyn lleied â 10.
Hyd yn hyn mae cynghorau Conwy a Sir Ddinbych, a chynghorau Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg wedi dweud eu bod nhw'n fodlon ystyried uno.
Ond, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gwrthod uno gyda Chyngor Merthyr Tudful, gan ddweud na fyddai, o reidrwydd, yn arbed arian.

Argymhellion Comisiwn Williams

Mae Comisiwn Williams wedi argymell y dylai'r cynghorau canlynol uno:
 • Ynys Môn a Gwynedd
 • Conwy a Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint a Wrecsam
 • Ceredigion a Sir Benfro (ac o bosibl, Sir Gaerfyrddin)
 • Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr (ac o bosibl, Abertawe)
 • Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
 • Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen
 • Sir Fynwy a Chasnewydd
 • Powys i barhau ar ben ei hun, gyda'r posibilrwydd y byddai Caerfyrddin ac Abertawe yn gwneud yr un peth.
' Dechrau deffro'
Dychwelodd Mr Andrews i Lywodraeth Cymru ym mis Medi fel Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus gyda'r dasg o gynyddu effeithlonrwydd y gwasanaethau hynny.
Wrth siarad gyda BBC Radio Wales dywedodd: "Efallai bod rhai pobl yn parhau i wadu y bydd newidiadau yn digwydd i'r drefn lywodraeth leol, gan gredu y gall eu hawdurdod barhau i weithredu ar ben ei hun.
"Ond rydw i'n meddwl bod pobl yn dechrau deffro i'r ffaith y bydd newidiadau sylweddol yn digwydd i'r awdurdodau lleol.
"I rai mae'r deffroad hwnnw wedi digwydd yn gynharach nag i eraill, ac mae rhai wedi bod yn fodlon croesawu'r cynlluniau am uno gwirfoddol.
"Mewn rhai achosion rydw i'n credu bod materion plwyfol yn cael eu hystyried."
Dywedodd Mr Andrews wrth raglen y Sunday Supplement mai'r cymhelliad ar gyfer uno'n wirfoddol yw y byddai'r cynghorau'n gallu dylanwadu ar eu dyfodol.
Mae disgwyl y bydd papur gwyn yn cael ei gyhoeddi yn y flwyddyn newydd, gydag ymgynghoriad yn cael ei gynnal arno, cyn i fil drafft gael ei gyhoeddi yn yr hydref.
Dywedodd Mr Andrews na fyddai unrhyw fil i uno cynghorau'n cael ei weithredu tan ar ôl etholiadau'r Cynulliad yn 2016.
Bydd mwy o fanylion ar raglen y Sunday Supplement ar BBC Radio Wales am 08:00 ar ddydd Sul, 23 Tachwedd.

Straeon perthnasol

 • Leighton Andrews: Addo llai o gynghorau