Bill Marlow yw Arwr Tawel Cymru 2014

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pradip Kotecha
Disgrifiad o’r llun,
Bill Marlow yw Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2014

Bill Marlow yw enillydd Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2014 am ei waith gyda Chlwb Cyfeiriadu (Orienteering)Canolbarth Cymru.

Mae'r cyn athro o'r Drenewydd wedi bod ynghlwm â'r clwb am 24 mlynedd, ac mae'n trefnu, hybu a chynllunio digwyddiadau cyfeiriadu i'r aelodau ac i 42 o ysgolion lleol.

Y llynedd fe wnaeth 1,200 o ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnwyd ganddo.

Dywedodd Mr Marlow: "Doedd gen i ddim syniad fy mod i wedi ennill, ond mae'n hollol wych, ydi wir.

"Mae'n hyfryd bod camp llai adnabyddus fel hyn - a'n clwb ni - gael eu cydnabod fel hyn.

"Rwy'n dwli ar gyfeiriadu, ac rwyf am i bobl eraill ei fwynhau hefyd."

Ers 11 mlynedd mae Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru yn ceisio cydnabod a gwobrwyo cyfraniad neilltuol gan unigolion ar lefel isaf chwaraeon lleol, ac sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol.

Ar ôl ymddangos yn Noson Wobrwyo Chwaraeon Cymru ar 8 Rhagfyr, bydd Bill Marlow yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn noson Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU yn Glasgow ar 14 Rhagfyr.

Dywedodd cadeirydd Clwb Cyfeiriadu Canolbarth Cymru, Gabreilla Walsh, fod Bill yn llwyr haeddu'r wobr, gan ddweud:

"Mae'n un o'r bobl yna sy'n gweithio mor galed y tu ôl i'r llenni gan roi oriau ac oriau o'i amser yn wirfoddol.

"Dyw cyfeiriadu ddim yn gweithio heb gael tîm, ond mae Bill wedi bod ar flaen y gâd yn datblygu'r clwb ac wedi gwneud sawl cais llwyddiannus am grantiau sydd wedi bod yn hanfodol er mwyn darparu gweithgareddau cyfeiriadu."