Gwasanaeth ffôn 101 yn gwetihio

Cyhoeddwyd

Doedd dim modd i bobl ddefnyddio gwasanaeth 101 bore dydd Sadwrn oherwydd nam ar y system.

Fe wnaeth y nam effeithio ar y pedwar llu yng Nghymru a nifer o heddluoedd yn Lloegr am rai oriau.

Mae'r rhif 101 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer galwadau sydd ddim yn ymwneud ag argyfwng.

Roedd y gwasanaeth 999 yn gweithio yn ôl ei arfer.

Dyw'r Swyddfa Gartref, sy'n gyfrifol am y llinellau, heb wneud sylw ar y mater hyd yn hyn.

Fe wnaeth lluoedd Cymru gynghori'r cyhoedd i ddefnyddio'r rhifau canlynol dros dro:

Heddlu De Cymru - 01656 655555

Heddlu Dyfed-Powys - 0845 3302000

Heddlu Gwent -01633 838111

Heddlu Gogledd Cymru - 0300 3300101