BBC Cymru Fyw

Ymgynghori ar 19,000 o dai newydd yn ardal Abertawe

Published
image captionMae'r cyngor yn amlinellu cynllun datblygu ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd
Bydd trigolion sir Abertawe yn cael cyfle i fynegi eu barn ar gynlluniau i godi dros 19,000 o dai yn yr ardal
Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn ystyried sut bydd yr ardal yn tyfu ar ôl 2016.
Gallai'r cynllun olygu creu 14,000 o swyddi newydd.
Mae disgwyl i'r cyfnod ymgynghori ddechrau yn Rhagfyr a hynny ar gyfer 100 o safleoedd posib.
Bydd manylion terfynol y cynllun ddim ar gael tan Gwanwyn 2015.
Ardaloedd sy'n cael eu hystyried ar gyfer datblygaid:
  • Y ardal i'r gogledd orllewin o Abertawe (yn cynnwys Penllergaer, Garden Village, Pontarddulais) 5,800 o dai newydd
  • Gogledd Abertawe (yn cynnwys Fforestfach): 2,900 o gartrefi newydd
  • Dwyrain Abertawe (Dyffryn Abertawe, ardal y bae, a Clydach): 4,200 o dai newydd
  • Canol Abertawe (yn cynnwys Sandfields, Brynmill, Uplands, Townhill):- 2,100 o dai newydd
  • Gorllewin Abertawe (yn cynnwys Sgeti, Dyfnant a Cilà): 1,500 o dai newydd
Yn y gorffennol bu cryn ddatblygu yn ardal bae a dociau Abertawe, ardal SA1 a hefyd gwaelodion Cwm Tawe.
Ond mae'r cyngor yn cydnabod na all adfywio safleoedd presennol fod yn ddigon i ddiwallu'r holl alw.
Felly bydd angen "tiroedd gwyrdd sylweddol ar gyfer datblygiad."
Yn ogystal â safleoedd datblygu newydd, fydd yn darparu rhwng 500 a 1,000 o dai, fe fydd rhai safleoedd presennol yn ehangu - gyda hyd at 400 o dai newydd yn cael eu codi.
Mae gan y sir boblogaeth o tua 240,500
Dywedodd Robert Francis Davies, aelod o'r cabinet gyda chyfrifoldeb am ddatblygu ac adfywio: "Mae Abertawe yn ddinas sy'n datblygu drwy'r amser.
"Rydym yn gwybod bydd y boblogaeth yn cynyddu yn sylweddol yn y blynyddoedd nesa ac mae angen sicrhau fod y ddinas yn datblygu yn y modd cywir, gan ddarparu digon o le ar gyfer tai a hefyd twf economaidd."
Bydd cynghorwyr nawr yn trafod cynigion i gynnal cyfnod ymgynghori o fis ar y cam nesaf y Cynllun Datblygu Lleol.