UKIP: ' Pleidiau Cymru yn ein hofni ni'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunDouglas Carswell a Mark Reckless, aelodau seneddol newydd UKIP

Yn ôl Nathan Gill, aelod seneddol Ewropeaidd UKIP, mae'r pedair plaid arall yng Nghymru yr un mor ofnus a'i gilydd ynglŷn â bygythiad ei blaid.

Daw ei sylwadau ar ôl llwyddiant ei blaid yn isetholiad Rochester a Strood, lle llwyddodd UKIP i gipio'r sedd oddi ar y Ceidwadwyr.

Dywedodd Mr Gill fod neges UKIP yn taro tant gyda chyn gefnogwyr y pleidiau eraill.

"Mae arweinwyr y pleidiau eraill yn ymosod arnom ni yn ddi-baid, maen nhw o hyd yn sôn am UKIP," meddai wrth raglen Sunday Politics Wales y BBC.

"Maen nhw'n gyd ein hofn ni.

"Mae hynny oherwydd ein neges, neges nad sy'n rhaid i ni ei newid, pe bai ni'n mynd i stâd cyngor neu yn cerdded lawr llwybr hir i dŷ moethus.

"Rydym yn rhoi'r un neges i bawb."

Cafodd yr isetholiad ei gynnal ar ôl i Mark Reckless gyhoeddi ei bod yn gadael y Ceidwadwyr.

Fe safodd fel ymgeisydd UKIP gan ddenu 16,867 o bleidleisiau - 2,920 yn fwy na'r Ceidwadwyr.

Senedd Ewrop

disgrifiad o’r llunFe gafodd Nathan Gill ei ethol i'r Senedd Ewropeaidd ym Mai

Yn yr etholiadau Ewropeaidd yng Nghymru, fe ddaeth UKIP yn agos iawn i sicrhau mwy o'r bleidlais na Llafur.

Y nhw oedd y blaid fwyaf yng Nghonwy, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam, Bro Morgannwg a Phowys.

Daeth y blaid yn ail ym Merthyr Tudful a phedwar awdurdod arall.

Dywedodd Mr Gill y byddai UKIP yn targedu Delyn, Alun a Dyfrdwy a Merthyr Tudful yn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd y byddai ei blaid yn ychwanegu at y rhestr o dargedau maes o law.

'Tanseilio adferiad economaidd?'

Ond hefyd ar raglen Sunday Politics Wales, fe rybuddiodd un o weinidogion Swyddfa Cymru, Alun Cairns, y byddai unrhyw un o'i gyd aelodau fyddai'n symud at UKIP yn "bygwth adferiad economaidd" y wlad.

Ond ychwanegodd nad oedd yn disgwyl i unrhyw aelodau adael, a dywedodd mai "mwyafrif bychan" sicrhaodd UKIP yn yr isetholiad ddydd Iau.

Yn ôl Mr Cairns, roedd Cymru wedi cael "wythnos wych" yn dilyn yr uwchgynhadledd fusnes yng Nghasnewydd.

Meddai: "Rydyn ni wedi cyhoeddi gwerth biliynau o bunnoedd o fuddsoddiad mewn trydaneiddio'r rheilffyrdd yr holl ffordd i Abertawe a chymoedd y de, fydd yn golygu'r uwchraddio mwya' ers oes Fictoria. Rydyn ni'n trawsnewid cyfleoedd er mwyn creu miloedd o swyddi o fewn i ac o gwmpas de Cymru.

"Byddwn i'n dweud bod UKIP yn fygythiad i unrhyw adferiad am eu bod yn tanseilio cryfder y llywodraeth, ac o'r herwydd, mae unrhyw adferiad potensial yn cael ei danseilio."