Annog y cyhoedd a busnesau i helpu atal terfysgaeth

  • Cyhoeddwyd
Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Nikki Holland
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Nikki Holland yn mynnu nad ydy hi eisiau dychryn pobl trwy rybuddio am derfysgaeth

Fe ddylai'r cyhoedd a busnesau gyfrannu at yr ymdrechion i atal terfysgaeth, yn ôl pennaeth gwrth-derfysgaeth Cymru.

Mae'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Nikki Holland yn mynnu nad cyfrifoldeb yr heddlu ac asiantaethau diogelwch yn unig yw'r her.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae'r heddlu yn lansio ymgyrch gwrth-derfysgaeth yng Nghymru'r wythnos hon.

Bydd swyddogion yn mynd allan i ysgolion a siopau i siarad am y bygythiad gan derfysgwyr.

"Mae'r perygl gan eithafwyr treisgar wedi newid," medai Ms Holland o Heddlu De Cymru.

"Dydyn nhw ddim yn broblem sydd ond yn dod o wledydd fel Irac ac Afghanistan erbyn hyn, sy'n bell i ffwrdd ym meddyliau'r cyhoedd.

"Bellach maen nhw'n cael eu dwyn i fyny o fewn ein cymunedau, yn cael eu radicaleiddio gan ddelweddau a lluniau maen nhw'n gweld ar wefannau cymdeithasol, ac maen nhw'n barod i ladd dros eu hachos."

Fe ddaw ei sylwadau wedi i luniau ddaeth i law rhaglen The Wales Report ar BBC Cymru ddangos dyn yn dal poster Islamaidd yng nghanol Caerdydd fis Gorffennaf.

Cefnogaeth i IS

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe ymddangosodd Nasser Muthana a Reyaad Khan, o Gaerdydd, mewn fideo o Syria aeth ar y we

Yn y cyfamser, mae tri dyn ifanc o Gaerdydd wedi teithio i Syria i ymladd gyda'r Wladwriaeth Islamaidd (IS), ac mae rhybudd bod cefnogwyr y mudiad yn 'weithredol' yn y brifddinas.

Yn ystod yr wythnos, fe fydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar bum maes ble gallai'r heddlu, busnesau a'r cyhoedd atal terfysgaeth: mannau cyhoeddus prysur, canolfannau trafnidiaeth, atal eithafiaeth treisgar, ariannu terfysgaeth, a'r gefnogaeth mae terfysgywr ei angen i weithredu.

'Rôl allweddol'

Ychwanegodd Ms Holland: "Rydyn ni'n gwybod o brofiad fod terfysgwyr wedi targedu mannau prysur, ble mae 'na lawer o bobl, er mwyn sicrhau fod ymosodiadau'n cael yr effaith fwya' posib.

"Mae gan fusnesau drwy Gymru - yn enwedig y rhai hynny mewn lleoedd prysur - rôl allweddol yn y frwydr yn erbyn terfysgwyr, eithafwyr treisgar a throseddwyr eraill.

"Yn aml, staff yw'r rhai cynta' i weld bod rhywbeth o'i le.

"Dydyn ni ddim eisiau dychryn pobl ond rydyn ni eisiau i bobl ddeall y bygythiad, ac i fod yn wyliadwrus ar gyfer pethau sydd ddim yn iawn neu'n amheus, ac i gysylltu gyda'r heddlu."

Daw'r wythnos codi ymwybyddiaeth o derfysgaeth wedi i'r bygythiad yn y DU gael ei godi i lefel sylweddol ym mis Awst.

Meddai Ms Holland: "Er bod y lefel hwn yn awgrymu bod ymosodiad terfysgol yn debygol iawn o ddigwydd yn y DU, does yna ddim gwybodaeth benodol am ymosodiad terfysgol yng Nghymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol