'Angen i gynghorau wario llai ar gostau gweinyddol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Leighton Andrews yn dweud bod angen gwario mwy ar brif wasanaethau i'r cyhoedd, a llai ar fiwrocratiaeth

Mae cynghorau Cymru wedi cael rhybudd i gwtogi ar fiwrocratiaeth a chostau gweinyddol, wrth iddyn nhw barhau i geisio mynd i'r afael â thoriadau i'w cyllidebau.

Mae'r Gweinidog dros Wasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi sefydlu adolygiad annibynnol o gostau gweinyddu awdurdodau ar draws y wlad, gyda'r nod o ddarganfod sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario a sut y gellir gwneud arbedion pellach.

Daw'r adolygiad wedi i'r 22 cyngor yng Nghymru orfod penderfynu erbyn diwedd yr wythnos a ydyn nhw am gyflwyno cais am uno gwirfoddol.

Bydd casgliadau'r adolygiad diweddara' hwn yn cael eu hystyried wrth i Lywodraeth Cymru benderfynu ar gynlluniau i ailwampio cynghorau, wedi i Gomisiwn Williams argymell cwtogi'r nifer i 12 neu lai.

Llai o gynghorau

Mae Mr Andrews wedi rhybuddio bod 'na "newid sylweddol" i ddod, ac mae wedi awgrymu y gallai ystyried lleihau nifer y cynghorau i gyn lleied â chwech.

Mae gan gynghorau tan ddydd Gwener i gyflwyno'u syniadau ar gyfer uno gwirfoddol.

Dywedodd Mr Andrews ei fod yn disgwyl i gynghorau ddefnyddio "adnoddau cyfyngedig" ar gyfer prif wasanaethau i'r cyhoedd, a thori'n ôl ar wariant gweinyddol.

"Bydd yr adolygiad hwn yn fy ngalluogi i a'r awdurdodau lleol i gymharu gwariant a deall ble mae angen newid y drefn, fel bod mwy o arian yn cael ei wario ar ddarparu gwasanaethau i drigolion," meddai.

Straeon perthnasol