Cerrig ar y ffyrdd: Arestio dyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dyma un o'r cerrig gafodd eu gadael ynghanol y ffordd

Mae dyn wedi cael ei arestio wedi i gerrig gael eu gadael ynghanol y ffordd yng Ngwynedd.

Fe achosodd y cerrig ambell i ddamwain ar yr A499 yn Nantlle a'r B4418 ger Talsarn.

Ddechrau'r mis, cafodd dyn ei gludo i'r ysbyty gyda mân anafiadau wedi i'w gar daro yn erbyn un o'r cerrig oedd wedi eu gadael ar y ffordd ger Parc Glynllifon.

Mae'r dyn 31 oed, sy'n byw yn lleol, wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau.

'Peryglu bywydau'

Fe ddywedodd Neil Thomas o Heddlu'r Gogledd:

"Yn ddiweddar, mae nifer o gerrig wedi eu gadael ar ffyrdd gan achos nifer o ddamweiniau.

"Nid yn unig mae hyn wedi achosi difrod i gerbydau, ond mae wedi peryglu bywydau'r gyrwyr.

"Wedi ymchwiliad gan swyddogion lleol, fe gafodd dyn ei arestio a'i holi dan amheuaeth o achosi difrod troseddol."

Dylai unrhywun â gwybodaeth am y digwyddiadau roi gwybod i'r heddlu drwy ffonio 101 neu gysylltu â Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.