Cwyno ar ôl i'r Llywydd ddweud wrth AC sut i sefyll

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Eluned Parrott cyn i'r Llywydd ofyn wrthi i dynnu ei llaw oddi ar ei chlun.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi condemnio sylwadau gan Lywydd y Cynulliad, pan ofynnodd i aelod dynnu ei llaw oddi ar ei chlun wrth siarad yn y siambr.

Yn siarad yn y senedd yr wythnos diwethaf, gofynnodd Rosemary Butler wrth aelod y Democratiaid Rhyddfrydol, Eluned Parrott: "A wnewch chi ofyn y cwestiwn eto ar ôl i chi dynnu eich llaw oddi ar eich clun os gwelwch yn dda?"

Gofynnodd yn ystod dadl swnllyd yn y siambr am doriadau i gyllid ar gyfer gwersi cerddoriaeth mewn ysgolion.

Er i AC Canol De Cymru ufuddhau, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cwyno am ymddygiad y Fonesig Butler drwy ddweud: "Nid oes gan y llywydd yr hawl i ddweud wrth aelodau'r cynulliad sut y dylent sefyll."

'Siomedig'

Dywedodd y llefarydd bod Ms Parrott wedi gofyn cwestiynau "dilys" a'i fod yn "siomedig" bod y llywydd wedi ymyrru.

Wrth ymateb i'r feirniadaeth, dywedodd y Fonesig Butler wrth BBC Cymru nad oedd yn meddwl fod y digwyddiad "werth ei drafod".

"Rwyf yn cadw trefn yn y siambr, a gofynnais Eluned Parrott i dynnu ei llaw, ac fe wnaeth, cyn parhau i ofyn cwestiynau," meddai.

Mae dadleuon yn siambr y Senedd yn gyffredinol yn "cynnwys ymddygiad da gan yr aelodau", meddai Fonesig Butler.

"Pan na fydd hyn yn digwydd, mi fyddai yn dweud rhywbeth."