Canser: Bwrdd iechyd wedi 'torri rheolau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi cyfaddef torri rheolau eu dyletswyddau wnaeth olygu bod dynes wedi gorfod aros pum mis am apwyntiad ysbyty brys.

Mae Katie Maytum, 35 o Faesteg yn dweud na wnaeth Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr drin ei chanser ar y fron fel achos brys, ac wedi methu cyfle i gael ei gwella.

Dylai Ms Maytum, sy'n fam i ddau, fod wedi gweld ymgynghorydd o fewn pythefnos ar ôl cael ei chyfeirio gan ei meddyg teulu.

Mae meddygon wedi dweud bod gan y fam i ddau 18 mis i fyw erbyn hyn.

Achos brys

Roedd Ms Maytum yn 31 oed pan aeth i weld ei meddyg teulu ym mis Gorffennaf 2010 gyda lwmp ar ei bron.

Roedd amheuon mai canser oedd yr achos, a chafodd Ms Maytum ei chyfeirio at ymgynghorydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Dylai Ms Maytum fod wedi cael apwyntiad o fewn pythefnos, ond fe wnaeth yr ymgynghorydd, Mr Vummiti Muralikrishnan, israddio'r achos.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd achos Ms Maytum ei israddio gan Mr Muralikrishnan

Oherwydd hynny, ni chafodd Ms Maytum ei gweld gan ymgynghorydd tan fis Ionawr 2011, pum mis yn ddiweddarach.

Yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd ddydd Llun, fe wnaeth Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg gyfaddef eu bod nhw wedi torri rheolau eu dyletswyddau.

Mae Ms Maytum yn gwneud cais am £750,000 o iawndal gan y bwrdd, gan ddweud y gallai hi fod wedi gwella petai hi wedi cael apwyntiad.

Mae'r achos yn parhau.