Dyn wedi ei anafu wedi i drên daro car

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger clwb golff Harlech

Mae dyn wedi cael ei anafu wedi i drên oedd yn teithio rhwng Harlech a Machynlleth daro yn erbyn car ddydd Mawrth.

Cafodd yr awdurdodau brys eu galw i'r digwyddiad ger croesfan Dewi Sant tua 12:45.

Roedd swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân y Gogledd a'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi eu galw.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Heddlu Trafnidiaeth: "Roedd y trên wedi aros ar y cledrau'n dilyn y gwrthdrawiad. Cafodd gyrrwr y car ei ryddhau o'i gerbyd gan swyddogion o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

"Dyw hi ddim yn ymddangos ei fod wedi cael ei anafu'n ddifrifol, ond mae wedi cael ei gludo i'r ysbyty am brofion pellach.

"Bydd ymchwiliad nawr yn cael ei gynnal i achos y gwrthdrawiad, gan gynnwys ceisio darganfod pam ddaeth y cerbyd i fod ar y cledrau.

"Mae'r Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Rheilffordd (RAIB) wedi cael gwybod am y digwyddiad.

"Y gred yw bod yna 30 o deithwyr ar fwrdd y trên, a oedd yn teithio rhwng Harlech a Machynlleth ar y pryd.

"Dyw hi ddim yn ymddangos bod unrhyw un o'r rhai oedd yn teithio arni wedi cael eu hanafu."

Bu gwasanaethau bws yn cludo teithwyr rhwng y ddwy orsaf am gyfnod. Fe agorodd y rheilffordd eto toc cyn 18:00 nos Fawrth.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd disgwyl i'r lein fod ynghau tan o leia' 18:00 nos Fawrth

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol