Sant Iago yw'r ardal fwyaf difreintiedig yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sant Iago yn ail ar y rhestr y llynedd

Ardal Sant Iago yng Nghaerffili, sy'n cynnwys Stad Parc Lansbury, yw'r ardal fwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ôl ffigyrau newydd.

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn mesur wyth math o amddifadedd gan gynnwys incwm, gwaith, iechyd ac addysg.

Gorllewin y Rhyl oedd y mwyaf difreintiedig yn 2011, ond mae'r ardal bellach yn ail ar y rhestr.

Queensway yn Wrecsam, sy'n cynnwys Stad Parc Caia, sy'n drydydd, ac yna ardal Pendyrus, Rhondda Cynon Taf a Chaerau, Pen-y-bont sy'n bedwerydd a phumed.

Mae saith o'r deg ardal fwyaf difreintiedig yn 2011 yn dal o fewn y deg uchaf ar restr 2014.

Yr awdurdod lleol gyda'r mwyaf o ardaloedd yn y 10% sydd fwyaf difreintiedig yw Blaenau Gwent, ond doedd gan Sir Fynwy dim un ardal yn y 10% fwyaf difreintiedig.

Gorllewin Rhyl oedd yr ardal fwyaf difreintiedig yn 2011 a 2008, ond mae'r ardal yn yr ail safle eleni.

Mae tair ardal oedd yn y deg safle uchaf yn 2011 wedi gwella eu perfformiad eleni.

Roedd pob un o'r ardaloedd wedi dod yn gymharol llai difreintiedig o ran ystadegau iechyd a chyflogaeth, ac fe welodd Penrhiw-ceiber a Townhill welliannau ym maes tai.

Er hynny mae pob un o'r ardaloedd yma yn parhau yn uchel ar restr benodol amddifadedd iechyd.

Disgrifiad o’r llun,
Rhyl oedd ar frig y rhestr y llynedd ond mae ymdrechion wedi bod i geisio gwella'r ardal
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith yn y Rhyl wedi cynnwys dymchwel nifer o dai oedd yn wag er mwyn creu ardal wyrdd

Mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, wedi dweud bod gwaith wedi dechrau i hybu'r ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Dywedodd Ms Griffiths ei bod yn "gweithio'n galed i leihau'r bylchau economaidd, addysg ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a mwyaf cyfoethog" drwy gynlluniau taclo tlodi.

"Mae adfywio hefyd yn chwarae rôl hanfodol drwy roi hwb i'n trefi a dinasoedd, yn cryfhau eu ffyniant, gwella ymddangosiad lle mae pobl yn byw a chreu mwy o swyddi a chyfleoedd hyfforddi," meddai.

"Rydw i'n adnabod maint yr her sydd o'n blaenau, ond fel y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, rydw i eisiau sicrhau pobl fy mod yn gwneud pob dim y gallaf i wella bywydau pobl yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig."

Straeon perthnasol