Llai o ambiwlansys yn cyrraedd targed wyth munud

Cyhoeddwyd

Mae nifer yr ambiwlansys sy'n ymateb i'r galwadau mwya' difrifol o fewn wyth munud yng Nghymru wedi gostwng eto, wedi gwelliant ym mis Medi.

Yn ôl ffigyrau gafodd eu rhyddhau fore Mercher, fe ymatebodd 55.5% o ambiwlansys i'r galwadau mwya' difrifol o fewn wyth munud. 58.9% oedd y ffigwr ym mis Medi, a 65.2% oedd y ffigwr ym mis Hydref y llynedd.

Dylai 65% gyrraedd galwadau lle mae bywyd rhywun mewn perygl o fewn wyth munud, yn ôl y targed cenedlaethol.

Mae ffigyrau mis Hydref hefyd yn dangos fod y gwasanaeth wedi gorfod ymateb i fwy o alwadau nag ym mis Medi a'r un mis y llynedd.

Categori A

Roedd 'na 36,754 o alwadau brys, 6.5% yn fwy na mis Medi a 4.4% yn fwy na mis Hydref 2013.

O'r rhai hyn, roedd 14,190 yn alwadau Categori A (bywyd mewn perygl mawr) - 5.8% yn fwy na mis Medi a 3.9% yn fwy na mis Hydref 2013.

Fis Mehefin, fe gyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford fod rhaid i'r gwasanaeth ambiwlans ddangos gwelliant o fewn tri mis.

Mae'r gwrthbleidiau wedi disgrifio perfformiad y gwasanaeth fel "sgnadal genedlaethol".

Recriwtio

Yn ôl y gwasanaeth ambiwlans, mae 'na nifer o newidiadau ar y gweill i wella perfformiad, yn cynnwys recriwtio parafeddygon newydd.

Ond mae BBC Cymru'n deall na fydd rhai o'r newidiadau hynny yn digwydd tan y Nadolig, ac y gallai hi gymryd hyd at dair blynedd i'r gwasanaeth gael yr holl adnoddau sydd eu hangen.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru fod "y ffigyrau diweddara' yn siomedig".

Ychwanegodd y llefarydd bod rhaid i'r gwasanaeth sicrhau ei fod yn darparu ymateb ar frys i'r galwadau mwya' difrifol ledled Cymru, a gwneud yn siwr fod cleifion yn cael eu cludo o'r ambiwlans yn gyflym wedi iddyn nhw gyrraedd yr ysbyty, er mwyn rhyddhau'r ambiwlans eto.

Straeon perthnasol