Deiseb yn erbyn cael gwared ar wersi cerdd

Cyhoeddwyd

Bydd deiseb yn erbyn cael gwared ar wersi cerdd, gyda bron i 4,000 o lofnodion arno, yn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych yn sgil awgrym i dorri cyllid gwasanaethau cerdd y sir.

Bydd aelodau'r cyngor yn pleidleisio ar y penderfyniad fis nesaf, ond mae rhieni wedi protestio'n gryf yn erbyn y penderfyniad.

Dywedodd un rhiant, Tom Barham: "Fel rhieni, rydym ni'n deall bod toriadau ar gyllidebau'n anochel ac rydym ni'n realistig ond mae'n ymddangos bod gwersi cerdd yn darged hawdd i doriadau. Rydym ni eisiau i Gyngor Ddinbych wrando ar y band, gwrando ar yr hyn mae'r band yn ei wneud i'r plant.

"Mae'r math yma o wasanaeth yn wirioneddol bwysig ac mae'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau'r plant."

Dywedodd y Cyngor bod "gwasanaethau'r ymddiriedolaeth yn fwy na'r gofyn o ran gwersi cerddoriaeth."

'Hoff weithgaredd'

Mae Ben yn aelod o'r band ac yn "ei fwynhau'n fawr", dywedodd mai dyma un o'i "hoff weithgareddau" a heb y band mi fyddai'n "eistedd adref yn gwneud dim."

Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth William Matthias sydd ar hyn o bryd yn rheoli a chyflenwi'r gwersi cerdd, yn ogystal â rhedeg ensemblau'r sir.

Mae 192 o blant yn aelodau o'r chwe ensemble sy'n cael eu rhedeg yn Sir Ddinbych.

Pris y cytundeb yw £103,000 y flwyddyn i'r cyngor, gyda £50,000 ohono'n mynd tuag at gostau gweinyddol y ddarpariaeth mewn ysgolion. Mae'r £52,000 sy'n weddill yn mynd tuag at aelodaeth y chwe ensemble.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych: "Mae'r toriadau sy'n cael eu cynnig mewn perthynas â'r gost o gynnal cytundeb Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth William Matthias. Mae'r cytundeb hwn yn ychwanegol i ddarpariaeth y cwricwlwm ac nid yw'n statudol ofynnol.

"Er bod y cyngor yn rhoi ystyriaeth i doriadau mewn perthynas ar gytundeb, mae potensial yma i drafod ffyrdd eraill o gynnig yr un cyfleoedd i blant a phobl ifanc.

"Rydym ni'n credu bod ffyrdd newydd o weithio er mwyn gwella darpariaeth gwersi cerdd i blant ar y cyfan, ac yn awyddus i drafod hyn yn llawn gydag Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth William Matthias."