Protest am gyffordd Dolgellau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Louise Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl leol yn poeni am ddiogelwch y gyffordd ger Dolgellau

Bydd rhai o bobl ardal Dolgellau yn cynnal protest ddydd Sadwrn oherwydd eu pryder am ddiogelwch ar ffordd osgoi.

Daw hyn ar ôl nifer o ddamweiniau angheuol.

Yn ôl rhai bu mwy o ddamweiniau ers newidiadau i'r gyffordd ar yr A470

Ym mis Gorffennaf bu farw dyn ar feic modur yn dilyn gwrthdrawiad gyda char ac ym mis Mai bu farw gyrrwr wedi gwrthdrawiad rhwng car a lori sbwriel.

Dywedodd Louise Hughes, sydd yn gynghorydd lleol, fod newid y gyffordd wedi gwneud "sefyllfa wael llawer yn waeth".

Deiseb

"Bu farw dau berson ymhen chwe wythnos o'r newidiadau," meddai. "Mae'n ddifrifol iawn, iawn."

"Rydyn ni wedi bod yn galw am fwy na 30 o flynyddoedd i gael cylchfan yn lle cyffordd."

Dywedodd Ms Hughes bod dros 2,000 o bobl wedi arwyddo deiseb ar-lein yn gofyn am newidiadau.

"Dydy pobl leol ddim yn hapus ond hefyd mae pobl o dros y wlad i gyd wedi arwyddo'r ddeiseb achos mae llawer o bobl yn dod i'r rhan yma o'r byd yn ystod eu gwyliau," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae signalau traffig tair ffordd dros dro a therfyn cyflymder o 50mya ar gyffordd yr A470 / A494. Mae yna hefyd system camerâu cylch cyfyng yn monitro llif traffig.

"Rydym wedi ymrwymo i ddiogelwch gyrwyr ac rydym yn ystyried gwelliannau pellach ar y rhan hon o'r ffordd a bydd mesurau parhaol yn cael eu gosod ym mis Ebrill."

Straeon perthnasol