Canser: Bwrdd iechyd yn setlo achos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i Katie Maytum aros am bum mis am driniaeth yn hytrach na phythefnos

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi talu swm anhysbys i fam i ddau sy'n diodde' o ganser.

Roedd Katie Maytum, 35 oed o Faesteg, wedi mynd â'r bwrdd i gyfraith am na chafodd ei chanser ar y fron ei drin fel mater brys.

Bu'n rhaid iddi aros am bum mis a hanner i weld arbenigwr er bod ei meddyg teulu wedi dweud bod angen iddi weld un o fewn pythefnos.

Mae meddygon wedi dweud bod ganddi 18 mis i fyw erbyn hyn.

Yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd ddydd Llun, fe wnaeth Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg gyfaddef eu bod nhw wedi torri rheolau eu dyletswyddau.

Roedd Ms Maytum wedi gwneud cais am £750,000 o iawndal gan y bwrdd, ond fe gafodd yr achos ei setlo gan y bwrdd cyn diwedd yr achos.

Ymddiheuriad

Dywedodd Caroline Harrison QC ar ran y bwrdd iechyd:

"Hoffwn ymddiheuro'n gyhoeddus ar ran yr ysbyty i Miss Maytum am yr oedi yn ei thriniaeth, a hoffwn roi teyrnged iddi am ei hurddas yn ystod yr achos."

Siaradodd ei chyfreithiwr Javid Asharaf ar ran Katie Maytum, gan ddweud:

"Mae hi'n teimlo ei bod wedi ei chyfiawnhau trwy ddod â'r achos gerbron am fod oedi annerbyniol wedi digwydd yn 2010.

"Mae'r diffynnydd wedi cyfaddef yn yr achos bod oedi i'w thriniaeth am bum mis oherwydd ei esgeulustod, ac er eu bod yn dadlau na wnaeth yr oedi wneud gwahaniaeth i'w chyflwr yn y pen draw, rydym yn ystyried y setliad yma fel cydnabyddiaeth bod yr oedi wedi achosi dioddefaint sylweddol i Katie.

"Ni all unrhyw swm o arian wneud yn iawn am y ffaith bod gan Katie ganser nad oes modd ei drin bellach, ond o leia' mae'n gwybod y bydd modd gofalu am ei phlant."

Straeon perthnasol