Dathlu penblwydd Gwarchodfa Natur Cwm Idwal

Cyhoeddwyd

Mae Cwm Idwal yn Eryri yn dathlu 60 mlynedd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol yr wythnos hon.

Cwm Idwal oedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru pan gafodd ei dynodi yn 1954, a bellach mae dros 125,000 o bobl yn ymweld â'r cwm yn flynyddol.

Caiff y warchodfa ei rheoli i wella ei nodweddion eithriadol ac i annog ymwelwyr i fwynhau ac astudio ei daeareg a'i phlanhigion.

Wrth ddathlu pen-blwydd y warchodfa yn 60 oed, cynhelir digwyddiad arbennig yng nghanolfan Ogwen fydd yn edrych yn ôl dros y chwe degawd diwethaf.

Blwyddyn bwysig

Bydd y digwyddiad hefyd yn ddechrau ar flwyddyn bwysig o gasglu gwybodaeth yn y Cwm. Dywedodd Guto Roberts, Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal:

"Ers blynyddoedd lawer bu pobl yn astudio bywyd gwyllt Cwm Idwal. Eleni byddwn yn cynnal arolygon newydd o famaliaid bychain ac infertebratau er mwyn gallu olrhain newidiadau a chynorthwyo i lywio'r cam nesaf o reoli cadwraeth yma.

''Mi fyddwn ni'n gofyn i ymwelwyr ddefnyddio meddalwedd 'Bird Track' ar y we i lunio darlun cyfredol o'r adar a welir yng Nghwm Idwal yn ystod y flwyddyn.

''Yn olaf, rydan ni am annog ymwelwyr i rannu eu hargraffiadau a'u profiadau o'r lle arbennig hwn drwy bostio ffotograffau o Gwm Idwal ar dudalen Facebook Cwm Idwal a chyfrif Twitter @Cwm_Idwal''.

Partneriaeth

Caiff Cwm Idwal ei reoli mewn partneriaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy'n gweithio gyda thirfeddianwyr lleol.

Ar ran y Bartneriaeth, dywedodd Tîm Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae dathlu 60 mlynedd o fodolaeth y Warchodfa yn gyfle i edrych ymlaen at y bennod nesaf o reolaeth gynaliadwy yma - a fydd yn parhau i sicrhau cydbwysedd rhwng rheolaeth amgylcheddol a gwella mwynhad pobl o'r lle tra arbennig hwn."