Canolfan Felindre: 20 mlynedd o dreialon canser

Cyhoeddwyd

Mae Canolfan Ganser Felindre yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd yn dathlu 20 mlynedd o ddarparu treialon clinigol i gleifion yng Nghymru.

Ugain mlynedd yn ôl, dim ond tri aelod o staff oedd yn gweithio yn yr Uned Dreialon Clinigol ond bellach mae 34 o weithwyr yn rhedeg yr adran, gan gynnig cefnogaeth i gleifion sydd yn chwarae rhan yn y treialon.

Ers 1994, mae 9,700 o gleifion Canolfan Ganser Felindre wedi eu dewis i gymryd rhan mewn treialon ar gyfer datblygu cyffuriau er mwyn trin canser.

Cyffuriau

Roedd y cleifion hyn yn rhan o dreialon ar gyfer dau gyffur sydd bellach yn rhai cyffredin wrth gynnig triniaeth i ganser - sef Herceptin ag Abiraterone.

Fe dderbyniodd Delyth Roberts, 52, o Gaerfyrddin ddiagnosis o ganser y fron yn 2005. Roedd hi'n byw yng Nghaerdydd ar y pryd ac fe ddaeth dan ofal Canolfan Ganser Felindre, lle dechreuodd gymeryd rhan mewn treialon yn 2013.

Dywedodd: ''Fe gynnigiodd y treialon y cyfle i reoli fy nghanser ac efallai i fyw ychydig yn hirach a tydi fy nghanser heb ddatblygu mwy ers hynny.

''Mae staff treialon clinigol Canolfan Ganser Felindre yn anhygoel ac maen nhw wedi fy nghefnogi drwy'r holl broses.''

Fe ymunodd yr Athro Peter Barrett-Lee, Cyfarwyddwr Meddygol Ymddiriedolaeth GIG Felindre gyda'r ymddiriedolaeth yn yr un flwyddyn ag y dechreuodd y ganolfan gynnig treialon i gleifion.

Dywedodd: ''Rwyf fi wrth fy modd ein bod yn dathlu 20 mlynedd o ymchwil safon uchel a threialon clinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Blaenoriaeth

''Mae gwaith ymchwil yn un o flaenoriaethau Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac mae'n Uned Driniaeth Ymchwil Glinigol yn sicrhau fod cleifion yn ne ddwyrain a de orllewin Cymru yn gallu mynychu treialon clinigol ar gyfer canser.''

Yn ôl Dr Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canolfan Ganser Felindre: "Mae rhedeg treialon mewn gwaith ymchwil o safon uchel yn flaenoriaeth i Felindre, ei staff, ond yn bwysicach oll, i'n cleifion.

''Mae lefelau uchel o waith ymchwil wedi ein cynorthwyo i sefydlu Felindre fel Canolfan Ganser Arobryn ac mae nifer o'r ymchwilwyr yn chwarae rhan blaenllaw yn eu meysydd ar draws y DU''.