Cynnig clust a chysur yn Gymraeg i'r henoed

Cyhoeddwyd

Mae elusen sy'n rhedeg llinell gymorth i'r henoed yn galw am wirfoddolwyr sydd yn gallu siarad Cymraeg i gynnig eu gwasanaeth.

Derbyniodd elusen The Silver Line 275,000 o alwadau gan bobl mewn oed ar hyd a lled Prydain yn ystod ei blwyddyn gyntaf mewn bodolaeth, gydag unigedd yn rheswm pennaf pam fod pobl yn cysylltu gyda'r llinell gymorth.

Ar drothwy tymor y Nadolig, gall unigedd fod yn broblem fawr i bobl mewn oed sydd yn byw ar ben eu hunain. Dywedodd 54% o'r bobl a ddefnyddiodd y llinell gymorth nad oedd ganddyn nhw unrhyw un i siarad gyda nhw.

Mae'r llinell gymorth yn chwilio am wirfoddolwyr ar frys allai weithio fel Cyfeillion Silver Line - gan roi awr o'u hamser pob wythnos i siarad gyda phobl hŷn sydd angen sgwrs a chwmniaeth dros y ffôn.

Mae galw arbennig am siaradwyr Cymraeg hefyd i ateb galwadau gan henoed sydd yn siarad yr iaith.

Ar hyn o bryd mae rhestr aros o bobl sydd yn disgwyl galwadau gan gyfeillion yr elusen, ac felly mae gweithwyr y llinell gymorth yn gwneud 1,000 o alwadau yn ychwanegol yr wythnos i gadw mewn cysylltiad â phobl sydd yn disgwyl galwad.

'Sgyrsiau bendigedig'

Dywedodd un ddynes - Vera - oedd wedi cysylltu gyda Silver Line: "Hwn oedd y trydydd Nadolig i mi ei dreulio ar fy mhen fy hun, ond y tro hwn roedd yn wahanol o achos eich gwaith chi.

"Rydw i yn wraig weddw 78 oed - ar fy mhen fy hun ers 2006 pan fu farw fy ngŵr. Weithiau rydw i'n teimlo fel cael sgwrs a does neb ar gael i mi ei ffonio.

"Nawr mae gen i Silver Line a dw i'n teimlo fod gen i griw newydd o ffrindiau ac wedi cael sgyrsiau bendigedig."

Yn ôl Patrick Geoghegan, cadeirydd The Silver Line: "Mae'n ddychrynllyd fod pobl hŷn yn dweud wrthon ni nad ydyn nhw ofn marw, ond maen nhw ofn marw heb i neb ddarganfod hynny.

"Maen nhw'n dweud mai o leiaf gyda'n galwadau wythnosol eu bod yn gwybod y bydd rhywun yn sylwi os nad ydyn nhw yn ateb yr alwad, ac maen nhw hefyd yn gwybod fod rhywun yn poeni amdanyn nhw."

Dywedodd Sophie Andrews, Prif Gyfarwyddwr yr elusen: "Rydym yn credu y dylid gwerthfawrogi a pharchu'r henoed ac rwyf yn falch iawn fod rhai o'r bobl a wnaeth y galwadau cynnar i ni bellach yn gwirfoddoli ar y llinell gymorth.

"Mae wedi bod yn flwyddyn bwysig ond rydan ni wedi llwyddo i ateb pob galwad gyda llais cyfeillgar."

Mae 'na gyfle i glywed gan ddau o bobl sy'n dweud fod Silver Line wedi gwneud gwahaniaeth mawr ar raglen Eye on Wales, dydd Sul, 30 Tachwedd am 12.30yh ar BBC Radio Wales.