Canolfan Mileniwm Cymru: O Gaerdydd i Broadway

  • Cyhoeddwyd
Graeme Farrow

Mae cyfarwyddwr artistig newydd Canolfan Mileniwm Cymru wedi dweud ei fod am gynhyrchu sioe wreiddiol Gymreig fydd yn teithio i Broadway.

Gwnaeth Graeme Farrow ei sylwadau wrth i'r Ganolfan ddathlu ei phen-blwydd yn 10 mlwydd oed.

Fe agorodd y Frenhines yr adeilad ar 28 Tachwedd 2004, ac ers yr agoriad mae mwy na 13.5 miliwn o bobl wedi ymweld â'r Ganolfan, sy'n cynnwys prif theatr a llwyfannau bach eraill.

Mae hefyd yn gartref i sefydliadau celfyddydol gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru.

Fe ddaeth Graeme Farrow i'r Ganolfan ar ôl goruchwylio dathliadau Derry Londonderry yn Ddinas Diwylliant 2013.

Creu, Breuddwydio, Rhagori

Dywedodd fod ganddo uchelgais i'r Ganolfan i "greu, breuddwydio a rhagori," ac roedd am i'w dim o gynhyrchwyr "greu ein gwaith ein hun gyda thalent Gymreig, straeon Cymreig a gwerthoedd Cymreig, a mynd a hynny i'r byd".

"Allwn ni gymryd gwaith o Gymru i Broadway? Wrth gwrs y gallwn ni!"

Ffynhonnell y llun, Canolfan y Mileniwm
Disgrifiad o’r llun,
Mae 13.5 miliwn o bobl wedi ymweld a'r Ganolfan ers 2004

Llwyddiant drama deledu Y Gwyll, a'r ffilm ddiweddar Pride, sydd yn ysbrydoliaeth i Mr Farrow.

"Mae Pride yn benodol yn stori Gymreig oedd heb ei werthfawrogi (cyn i'r ffilm ymddangos), ac roedd hi'n stori oedd yn apelio at eich mam gu yn ogystal â'ch plentyn 12 oed.

"Fyddai hynny yn fodel i ni i'r dyfodol - i adrodd straeon mawr mewn ffyrdd difyr ar lwyfannau mawr iawn dros y byd i gyd."

Ffeithiau difyr

  • £106m oedd gost yr adeilad
  • £3.6m yw'r grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru
  • £50m yw'r effaith ar yr economi leol bob blwyddyn, yn ôl adroddiad Prifysgol Caerdydd yn 2009
  • £100m o docynnau sydd wedi'u gwerthu ers agor
  • 1,900 o seddi yn Theatr Donald Gordon
  • 525,420 hufen ia wedi'u gwerthu ers 2004
  • 996,790 bagiau te wedi'u defnyddio yn y Ganolfan ers 2004
  • 14,880 o bobl gyda'r cyfenw 'Jones' sydd wedi prynu tocynnau - yn 2006 roedd sioe Jones, Jones, Jones wedi torri'r record am y casgliad fwya' o bobl gyda'r cyfenw Jones mewn un man - roedd pawb yn y gynulleidfa, ac ar y llwyfan, yn Jonesiaid!
Ffynhonnell y llun, WMC
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o sioeau mawr wedi eu llwyfannu yn y ganolfan, fel 'Les Miserables' gafodd yn 2009

Ariannu

Fe wynebodd Canolfan Mileniwm Cymru trafferthion ariannol difrifol yn y blynyddoedd ar ôl agor.

I leddfu'r poen roedd rhaid i Lywodraeth Cymru gynyddu'r grant blynyddol y mae'r Ganolfan yn ei derbyn o £750,000 i £3.6m, sydd yn cyfateb i 19% o'i hincwm.

Poblogrwydd sioeau gerdd y West End sydd hefyd wedi helpu i sefydlogi'r sefyllfa ariannol, gyda chynyrchiadau fel War Horse a'r Lion King ymhlith y rhai sydd wedi teithio i'r theatr a denu cynulleidfaoedd mawr.

Dwedodd Graeme Farrow fod ei gynlluniau i gynhyrchu sioeau llwyddiannus Cymreig yn cynnwys elfen o risg artistig.

"Pan rydych chi'n creu cynhyrchiad fel War Horse, os yw'n dda mae 'na siawns y byddwch yn gwneud elw mas o'r sioe.

"Felly mae'n rhaid creu cydbwysedd o synnwyr busnes a synnwyr artistig dda. Ac mae'n her, mae'n gydbwysedd anodd i ddelio a hi.

"Mae'n bosib creu gwaith gyda hygrededd sydd hefyd yn fasnachol, ond dydw i ddim yn meddwl fod hi'n iawn i greu gwaith ble'r unig fwriad yw gwneud elw."