Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
'Gwallgof' a 'gwarthus' oedd ymateb rhai i'r syniad o roi codiad cyflog o £10,000 i Aelodau Cynulliad

Prin fod wythnos yn pasio y dyddiau hyn heb i ni glywed y geiriau 'gwallgof' a 'gwarthus' mewn cyswllt gwleidyddol, a dyw'r wythnos hon ddim yn eithriad.

Dywed Golwg mai dyma ymateb llawer o bobl i argymhelliad bwrdd annibynnol y dylai cyflogau Aelodau Cynulliad godi 18% ar ôl yr Etholiad Cynulliad nesaf, i adlewyrchu'r cynnydd mewn cyfrifoldebau a phwerau sy'n cael eu datganoli.

Ond yn ôl Golwg, mae o leiaf un cyn-aelod Cynulliad yn cytuno â'r cynnig. Yr hyn sydd eisiau ei wneud, meddai Cynog Dafis wrth y cylchgrawn, yw cymharu cyflogau Cynulliad a chyflogau yn senedd yr Alban, San Steffan a Seneddau cyffelyb ar draws y byd, ac mae'n sicr y byddai cyflogau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn .is

Mae'r holl firi wedi ysgogi i Dylan Iorwerth feddwl - a'i gasgliad? Peth rhyfedd ydi arian. Rhyfeddach fyth, meddai yn y Western Mail, yw ein hagweddau ni tuag ato.

Does dim syndod bod ymchwydd o brotest wedi codi yn sgil argymhelliad y panel cyflogau, o gofio mor amhoblogaidd ydi gwleidyddion a pha mor galed ydi'r byd economaidd ar y funud.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Pam cwyno am wleidyddion ond nid pêl-droedwyr? Dyna gwestiwn Dylan Iorwerth

Ond y cwestiwn mawr yn ôl Dylan yw pam nad ydan ni'n cwyno am gyflogau llawer mwy sy'n mynd i bobl lai haeddiannol?

Mae llawer o chwaraewyr pêl-droed yn ennill dwywaith a theirgwaith mwy mewn wythnos na chyflog blwyddyn Aelod Cynulliad. Ac am weithio llai o oriau. Ond am ryw reswm, 'lwc dda iddyn nhw' ydi ymateb y rhan fwya' o bobol i ffigurau syfrdanol fel Rooney a'i fath.

Cocyn hitio poblogaidd arall y dyddiau hyn yw'r cwmnïau mawr sy'n gyndyn o dalu eu cyfran lawn o drethi, ac un o'r rhain yw Starbucks, ond gan gydnabod bod y cwmni efallai'n haeddu beirniadaeth, ar flog Golwg 360 mae Trystan Morris Dafydd yn gweld ochr gadarnhaol agor cangen ddiweddaraf y cwmni yn nhref Aberystwyth.

Er bod gwallau anffodus wedi ymddangos yn eu harwyddion Cymraeg, y peth pwysig yn ôl Trystan yw mai'r Gymraeg sy'n cael y lle blaenaf ar arwyddion y caffi newydd, ac mae angen canmol Starbucks am wneud hyn.

Mor gyfarwydd ydyn ni yng Nghymru â'r "Croeso" a'r "Diolch am siopa" tocenistaidd, ei fod yn anodd credu'ch llygaid i weld y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar gyfer rhywbeth gweithredol, go iawn, mewn siop gadwyn o'r fath.

Yn wir, medd Trystan, gyda rhai eithriadau, mae hyn yn well ymdrech na'r rhan fwyaf o fusnesau'r dref sy'n eiddo i Gymry Cymraeg. Ouch!

Disgrifiad o’r llun,
Er bod rhai arwyddion anffodus wedi ymddangos yn Starbucks yn Aberystwyth, mae angen canmol yr ymdrech yn ôl Trystan

Wn i ddim a gafodd baned o goffi cyn ymlwybro at y prom, ond yr wythnos ddiwethaf creodd machlud haul Aberystwyth argraff ddofn ar Morgan Owen, ac mae'n rhannu ei brofiad ar Golwg 360.

Fel bachgen o'r cymoedd, meddai, cyfareddol o beth yw'r môr. Onid yw'r môr yn gwrthod â gwên a gwawd ymgais ofer y ddynoliaeth i'w ddarostwng, fel y llwyddwyd gennym ddofi'r mynydd a'r iseldir? Dichon mai yn y gwylltineb dihalog hwn y gorwedd rywfaint o swyn y môr, neu o leiaf i fab tref haearn lle mae pob dyrnaid o bridd a grefir o'r tir yn llawn o wehilion.

Beth bynnag am hynny, gyda gwawl euraid yn arwisgo'r dref, safodd Morgan ger adfeilion castell Aberystwyth yn gwylio'r machlud, a theimlodd ogoniant nad oes modd ei ddisgrifio.

Ydi, mae'n dda troi ambell waith o flinderau'r byd a mwynhau ysblander natur.