Grant yn cefnogi prosiectau cymunedol yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Theatr Felin-fach yw un o'r prosiectau sy'n elwa o'r grant

Mae pedair cymuned yng Nghymru wedi llwyddo i gael grant i ariannu prosiectau cymunedol ar draws y wlad.

Daw'r arian gan Miliynau'r Bobl, partneriaeth rhwng ITV a'r Gronfa Loteri Fawr sy'n cefnogi theatr, cymdeithas chwaraeon a chanolfan ddydd yng Nghymru.

Sicrhaodd prosiect Y Gwndwn, Cyngor Sir Ceredigion, wobr fonws o £49,500 sy'n mynd tuag at ddatblygu cyfleusterau Theatr Felin-fach.

Dywedodd Melinda Williams, Swyddog Gweinyddol y Theatr, eu bod "wedi cyffroi'n llwyr" a diolchodd am "y gefnogaeth gref".

'Llawer o waith caled'

Mae buddsoddiad o £199,461 yn cael ei rannu rhwng Theatr Felin-fach, Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden Y Bala a Phenllyn, Partneriaeth Canolfan Ddydd Adamsdown a Menter Cwm Gwendraeth Elli.

Cystadleuaeth sy'n ariannu prosiectau gyda'r bwriad o wella bywydau pobl a chymunedau ar draws y DU yw Miliynau'r Bobl.

Ychwanegodd Ms Williams: "Mae llawer o waith caled wedi mynd i mewn i sicrhau'r arian. Roedd rhaid tynnu sylw ein bod wedi cyrraedd y chwech olaf, arddangos posteri ymhobman a gwneud y mwyaf o gyfryngau cymdeithasol hefyd.

"Mae pawb wedi bod wrthi'n gofyn yn garedig i bobl bleidleisio ac fe fuon ni'n lwcus iddyn nhw wneud. Roedd rhaid cael ffydd yn y bobl.

"Bydd y cyfleusterau newydd o fudd i bob rhan o'r gymdeithas, ac mae'n adeilad prysur iawn."

'Cryfder cymuned'

Mae'r arian yn cael ei roi i wahanol gymdeithasau trwy bleidlais ffôn gan y cyhoedd.

Dywedodd Lorraine Rees-Pritchard, aelod o Gymdeithas Chwaraeon a Hamdden Y Bala a Phenllyn: "Dwi bron iawn methu â choelio'r peth.

"Ni'n teimlo fel bod hon yn foment fel un Goleiath ... yn gymuned mor fach yn mynd yn erbyn ardaloedd llawer mwy yn ne Cymru - mae'n anhygoel.

"Dwi'n pinsio fy hun bron. Dim ond chwech ohonon ni sy'n aelodau o'r gymdeithas ond mae'n profi cryfder ein cymuned ni yma yn Y Bala. Mae pawb yn tynnu at ei gilydd pan fo angen."

Ychwanegodd: "Mae wedi bod yn dipyn o siwrnai a ni'n gobeithio dechrau ar y gwaith yn fuan iawn fel bod y parc chwarae yn ei le'n fuan.

"Ni wedi bod yn gweithio'n galed ers tair blynedd ac mae'r gwaith o godi arian yn mynd yn ei flaen ond bydd arian Miliynau'r Bobl yn gwneud gwir wahaniaeth."